Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   13178.06
Nume   Aşezarea Gumelniţa din Piteşti - Terasa Vestică a Cartierului Prundu
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Municipiul Piteşti
Localitate   Piteşti
Punct   Cartier Prundu
Reper   Aria sitului se întinde pe tot cuprinsul terasei înalte a cartierului Prundu, paralel cu blocurile şi Bulevardul Petrochimiştilor, între străzile Constantin Stere şi limita posterioară a proprietăţilor de pe strada Emil Racoviţă. Limita de protecţie de 100 de m în jurul sitului se delimitează astfel: Str. Geamăna, Str. Paltinului, str. Ştefan Ciobanu, până la nr. 36.
Reper hidrografic - nume   Argeş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Observații   Zona este cu mult schimbată şi afectată de lucrări de urbanism şi construcţii moderne. Materialele descoperite se păstrează în colecţia MJA.
Suprafața sitului   5 ha
Stare de conservare   precară / 05.10.2020
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 05.10.2020; Tornade: 2 / 05.10.2020; Exces de salinitate în sol: 1 / 05.10.2020; Exces de aciditate în sol: 1 / 05.10.2020
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 05.10.2020; Afectare parţială: 4 / 05.10.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   11.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic (4700-3950 a.Chr.) Gumelniţa  

Cercetările de teren efectuate de Ion Nania au identificat slabe urme de locuire atestată prin fragmente ceramice foarte mici şi atipice, roşii-cărămizii. Un singur ciob mai mare este de fapt o protomă zoomorfă pentru apucat, de pe un vas roşu-cărămiziu cu pereţi subţiri. Mai numeroase sunt fragmentele de chirpici cu o structură poroasă, adeseori cu urmele nuielelor pe care au fost lipite. Pe toată lungimea acestei terase au fost găsite mai multe râşniţe lucrate din bolovani mari, una din ele este întreagă (22 X 14,5 X 6,6 cm). Pe lângă acestea, a fost descoperit un bogat utilaj litic. Aceasta este reprezentat de: două percutoare lucrate din cremene local prin descorticarea suprafeţei naturale, pentru a le da o formă aproape sferică, unul este masiv celălalt mai mic; lame de silex cu un puternic lustru de folosire, unele de mici dimensiuni; un vârf de săgeată de silex de culoare vineţie, aplatizat, care păstrează pe ambele feţe cortexul alb-murdar. Tabloul descoperirilor din aşezare este întregit de două fragmente de fusaiole de lut. Cel mai probabil, materialele descoperite aparţin culturii Gumelniţa.


 

Bibliografie
1. Nania, Ion, Descoperiri în vatra Piteștilor, Argesis. Studii și comunicări, 12, Editura Ordessos, Pitești, 2003, 73-89 [Publicaţie]
2. Pițigoi, Andi Ioan, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)