Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101421.03
Nume   Situl arheologic de la Podişor - Mlaştina Ilfovăţu de Sud
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Podişor
Punct   Mlaştina Ilfovăţu de Sud
Reper   Situl este amplasată la cca 280 m sud-est de extremitatea extremitatea estică a satului, la aproximativ 1 km est - sud-est de biserică, pe terasa dreapta a Ilfovăţului, pe pantele line care coboară spre zona mlăştinoasă şi firul apei, la 280 de metri sud de DJ412C.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialele arheologice - fragmente ceramice - atestă o locuire din epoca bronzului (cel mai probabil, timpuriu). Fragmentele de chirpici arşi indică existenţa unor construcţii distruse prin foc. Materialul este similar celui din staţiunea Bucşani Pescărie (aflată la aproximativ 2 km nord-vest) sau
Podişor Mlaştina Ilfovăţu' Nord (sit amplasat la cca 700 m nord). O serie de fragmente ceramice atestă şi o prezenţă
antropică din sec. XVII-XIX. Suprafaţa sitului (de dispersie spaţială a materialului arheologic) este de cca 1,4 ha, perimetrul său fiind de aproximativ 460 m.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   1,4 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 25.01.2022; Agricultură intensivă: 4 / 25.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   25.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu        
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVII-XIX) românească      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 112-114, 187-190, 300-303 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll