Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   150052.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SV-II-a-A-05595
Nume   Situl arheologic Mânăstirea Putna de la Putna
Județ   Suceava
Unitate administrativă   Putna
Localitate   Putna
Punct   Mânăstirea Putna
Reper   Situl se află în partea de sud-vest a satului Putna, pe una din terasele albiei majore a pârâului Putna.
Reper hidrografic - nume   Putna
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Potrivit cronici lui Grigore Ureche, începuturile mănăstirii se plasează în anul 1466. Ctitorie a lui Ştefan cel Mare, mănăstirea a jucat un rol important în rândul aşezămintelor religioase moldoveneşti. Ea a devenit necropolă domnească pentru membrii familiei ctitorului până la Petru Rareş Voievod.
Observații   în cursul anului 1955, Ministerul Cultelor şi-a propus să execute lucrări mai mari de refacere la Mănăstirea Putna. Pentru aducerea la îndeplinire a acestor lucrări, erau necesare clarificări cu privire la evoluţia structurii arhitectonice şi a înfăţişării monumentului.
Ministerul Culturii a cerut sprijinul Muzeului Naţional de Antichităţi al Academiei R.P.R., în vederea efectuării sondajelor arheologice pe care
planul de refaceri le implica. Sarcina de a răspunde acestei solicitări a revenit şantierului arheologic Suceava al Academiei R.P.R., care a iniţiat imediat sondaje preliminare la Putna, după încheierea campaniei de lucru din 1955 de la Suceava.
Echipa de cercetători care a executat lucrările arheologice preliminare din campania anului 1955 a fost alcătuită din Gh. Diaconu, Matei Mircea, Trifu Martinovici, N. Constantinescu şi Şt. Olteanu.
Stare de conservare   bună / 14.03.2015
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 15.12.2021
Regim de proprietate   stat
Proprietar   Arhiepiscopia Sucevei şi a Rădăuţilor
Data ultimei modificări a fişei   15.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII)   1653 - 1662 

Ridicată pe ruinele alteia mai vechi din 1466, demolată probabil în 1650.

SV-II-a-A-05595.01 
Biserică paraclis  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)   1750 - 1760    SV-II-a-A-05595.02 
Turn tezaur  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.03 
Casă domnească  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.04 
Chilii  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.05 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.07 
Turn de poartă  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.08 
Ruine clădiri anexe  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.09 
Zid de incintă  Epoca medievală (sec. XV)       SV-II-a-A-05595.11 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2421, poziția 339-350 [Ordin MCC]
2. Nestor, Ion; Diaconu, Gh.; Matei, M.; Martinovici, T.; Constantinescu, N.; Olteanu, Şt., Raport asupra săpăturilor din anul 1955 efectuate la Mănăstirea Putna (regiunea Suceava, raionul Rădăuţi), Materiale și Cercetări Arheologice, 4, București, 1957, 265-278 [Publicaţie]
3. Constantinescu, N., Mănăstiera Putna, Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Meridiane, București, 1967, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=881-manastirea-putna [Publicaţie]
 
 
Scroll