Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23836
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1192  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
32991.05 Turnul roman de la Negrileşti - Cornul Malului 2. Turnul se găseşte la est de turnul roman de la Negrileşti - Cornul Malului (32991.04) şi la nord-est de localitatea Negrileşti.   locuire   sistem defensiv   Bistriţa-Năsăud   Negrileşti, com. Negrileşti   tum   Epoca romană / sec. II-III   21.11.2022 (actualizată)   Map*  
32982.04 Turnul roman de la Dumbrăveni - Vârful Sflederului 2. Turnul roman se găseşte la sud de Turnul roman de la Dumbrăveni - Vârful Sflederului (32982.03), la est de localitatea Dumbrăveni, între văile Negrileşti şi Mestecănişului.   locuire   sistem defensiv   Bistriţa-Năsăud   Dumbrăveni, com. Ciceu-Giurgeşti   Turn   Epoca romană / sec. II-III   21.11.2022 (actualizată)   Map*  
32982.06 Turnul roman de la Dumbrăveni - Valea Podului. Turnul roman se află la sud-vest de localitatea Dumbrăveni, pe Dealul Podului.   locuire   sistem defensiv   Bistriţa-Năsăud   Dumbrăveni, com. Ciceu-Giurgeşti   Turn   Epoca romană / sec. II-III   21.11.2022 (creată)   Map*  
32982.08 Turnul roman de la Dumbrăveni - Dealul Râpelor 2. Turnul roman se află la vest de localitatea Dumbrăveni, pe partea stângă a Văii Râpelor.   aşezare militară   sistem defensiv   Bistriţa-Năsăud   Dumbrăveni, com. Ciceu-Giurgeşti   Turn   Epoca romană / sec. II-III   21.11.2022 (actualizată)   Map*  
32982.07 Turnul roman de la Dumbrăveni - Dealul Podului 2. Turnul roman se află la vest de localitatea Dumbrăveni, la nord-vest de turnul de la Dumbrăveni - Dealul Podului (32982.02).   locuire   sistem defensiv   Bistriţa-Năsăud   Dumbrăveni, com. Ciceu-Giurgeşti   Turn   Epoca romană / sec. II-III   21.11.2022 (actualizată)   Map*  
48539.01
 History Monuments List of 2010
59 Picture count: 59
Situl arheologic de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării. Situl este amplasat pe versantul sud-estic al Masivului Istriţa, pe un promontoriu dominant, cu o bună vizibilitate asupra Câmpiei Române (în sectorul cuprins între Buzău şi Mizil), fiind mărginit pe două laturi de albia pârâului Dara, la cca 800 m N-NE de la ieşirea din sat spre releul TV, la est faţă de drumul comunal 147.   locuire; descoperire funerară; structură de cult   aşezare; necropolă; edificiu religios   Buzău   Pietroasa Mică, com. Pietroasele   aşezare, Sanctuar, Necropolă, Cetate   Epoca bronzului, Hallstatt, Eneolitic, Latène, Neolitic / mil. III a. Chr., sec. I p. Hr., mil. IV a. Chr., mil. III-II a. Chr., Sec. IV-III a. Chr., sec. II - I a. Chr., mil. VI a. Chr.   21.11.2022 (actualizată)   Map*  
165684.01 Aşezarea La Tène de la Siliştea - 1A. Aşezarea se află pe valea râului Racova, afluent de stânga al râului Bârlad, pe terasa stângă, pe dealul Carpenului.   locuire   aşezare   Vaslui   Siliştea, com. Pungeşti   aşezare   Latène / sec. IV-II a. Chr.   21.11.2022 (actualizată)   Map*  
162835.01 Situl arheologic de la Coroieşti - Magazinul Sătesc. Situl este situat pe interfluviul format de pârâul Bogdana şi pârâul Bogdăniţa, în jurul magazinului sătesc construit în perioada comunistă.   locuire   aşezare   Vaslui   Coroieşti, com. Bogdăniţa   Locuire   Epoca migraţiilor, Epoca bronzului, Hallstatt / sec. IV p. Chr.   21.11.2022 (creată)   Map*  
161428.52 Tumulul de la Făgăraşu Nou - TOP 125. Tumulul se află la sud de localitatea Făgăraşu Nou, în apropierea parcului eolian aflat pe teritoriul UAT Comuna Casimcea.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Făgăraşu Nou, com. Topolog   Tumul   Necunoscută   21.11.2022 (creată)   Map*  
161428.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea din epoca romană de la Făgăraşu Nou - Intravilan. Aşezarea se află în zona de V a satului Făgăraşu Nou („Făgăraşu Nou – Intravilan”).   locuire   aşezare   Tulcea   Făgăraşu Nou, com. Topolog   Aşezare   Epoca romană / sec. II-III p. Chr   21.11.2022 (verificată)   Map*  
161428.51 Descoperirea izolată de epoca romană de la Făgăraşu Nou - TOP 123. Descoperirea a fost realizată 1 km NV de localitatea Făgăraşu Nou, pe un platou, în apropierea văii Roştilor.   descoperire izolată   artefact   Tulcea   Făgăraşu Nou, com. Topolog   fragment ceramic   Epoca romană   21.11.2022 (creată)   Map*  
161446.11 Aşezarea de epocă romană de la Măgurele - TOP 122. Aşezarea se află la aproximativ 2,20 km SE de localitatea Măgurele, pe un platou.   locuire   aşezare   Tulcea   Măgurele, com. Topolog   aşezare   Epoca romană   21.11.2022 (creată)   Map*  
161446.10 Descoperirea izolată preistorică de la Măgurele - TOP 121. Descoperirea a fost făcută la aproximativ 1 km SE de localitatea Măgurele, pe un platou înalt, în apropierea văii Roştilor.   descoperire izolată   artefact   Tulcea   Măgurele, com. Topolog   fragment ceramic   Preistorie   21.11.2022 (creată)   Map*  
161446.09 Tumulul de la Măgurele - TOP 120. Tumulul se află la sud-est de localitatea Măgurele, la S de DC 37, pe partea stângă a văii Roştilor.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Măgurele, com. Topolog   Tumul   Epoca bronzului   21.11.2022 (creată)   Map*  
48520.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Dara - În marginea de sud a satului. Şitul se află în marginea de sud a satului, pe un teren suprapus de mai multe proprietăţi private, la vest de pârâul Dara.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Buzău   Dara, com. Pietroasele   Aşezare, Necropolă   Neolitic, Eneolitic, Epoca medievală, Epoca migraţiilor / mil. VI a.Chr., mil. V a.Chr., sec. IV p.Chr., Sec. XVIII-XIX, Sec. IV p. Chr.   21.11.2022 (actualizată)   Map*  
161446.08 Aşezarea de epoca medievală de la Măgurele - TOP 119. Aşezarea se află la sud-est de localitatea Măgurele, pe valea Roştilor.   locuire   aşezare   Tulcea   Măgurele, com. Topolog   aşezare   Epoca medievală / sec. VIII-X   21.11.2022 (creată)   Map*  
161428.50 Aşezarea de epocă medio-bizantină de la Făgăraşu Nou - TOP 118. Aşezarea se află la aproximativ 1,70 km NV de localitatea Făgăraşu Nou, pe un platou jos, lângă Valea Roştilor (în apropierea unor panouri fotovoltaice).   locuire   aşezare   Tulcea   Făgăraşu Nou, com. Topolog   aşezare   sec. X-XI   21.11.2022 (creată)   Map*  
28745.03 Situl arheologic de la Seghişte - Vârfu Piatrii. Situl se află la capătul dinspre nord-est, pe partea stângă a cursului Văii Sighiştelului sau Valea Rea, la intrarea în canionul Sighiştelului pe o înălţime stâncoasă calcaroasă (calcare neojurasice) situată între două văi adânci, la nord, Valea Sighiştelului, iar la sud de torentul Sodolu Pietrii.   locuire   aşezare   Bihor   Sighiştel, com. Câmpani   aşezare   Latène / sec. I a. Chr. - I p. Chr.   21.11.2022 (creată)   Map*  
110376.01
 History Monuments List of 2010
  structură de cult   edificiu religios   Mehedinţi   Crainici, com. Bala       21.11.2022 (creată)   Map  
48511.02
 History Monuments List of 2010
Necropola Sântana de Mureş de la Clondiru de Sus. Situl se află în intravilanul localităţii, la est de torentul Vâjâietoarea, la nord de DJ 205 şi de o parte şi de alta a drumului comunal DC 208.   descoperire funerară   necropolă   Buzău   Clondiru De Sus, com. Pietroasele   Necropolă   Epoca migraţiilor / sec. IV p. Chr.   21.11.2022 (verificată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1192  Number of records per page:
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next pages
Scroll