Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158662.01
Nume   Situl arheologic de la Sânandrei - Oxenbrickel (Sânandei 4)
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Sânandrei
Localitate   Sânandrei
Punct   Oxenbrickel (Ocsabrickel, Ocsăplaţ, Ocsaplaţ)
Reper   Situl arheologic se află poziţionat în marginea de sud a localităţii Sânandrei, în hotar, la 500 m SE de sat.
Utilizare teren   stână
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Descriere   Aşezarea se află din punct de vedere arheologic în Câmpia Beregsăului, speculând un areal delimitat, în vechime, din trei părţi de Pârâul Niarad. Astăzi cursul de apă este îndiguit, situl aflându-se într-un belciug al pârâului. Morfologic terenul se constituie într-o zonă uşor mai înaltă faţă de cel aflat la sud, dominând astfel acest areal. În imediata apropiete, spre nord, constatăm realităţi geografice care ţin mai cu seamă de formele înalte de relief ale Câmpiei Vingăi. Altiturinile
absolute cresc pe direcţia S-N, astfel în jurul sitului întâlnim valori cuprinse între 90 şi 100 m. În sine, obiectivul arheologic se constituie într-o movilă de pământ artificială rezultată în urma locuirii succesive a aceluiaşi loc pe o perioadă îndelungată de timp.
Suprafața sitului   3,5 ha.
Data ultimei modificări a fişei   27.10.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic târziu Vinča / C      
Aşezare  Neolitic Foeni      
Aşezare  Neolitic Tisa      
Aşezare  Epoca fierului La Tène      
Necropolă  Epoca medievală timpurie (sec. VIII-IX)        
Aşezare  Neolitic dezvoltat Banatului      
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1992-2012

     

Bibliografie
1. Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=321 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 225 [Publicaţie]
3. Micle, Dorel; Bunoiu, Victor, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic comuna Sânandrei, județul Timiș - perimetrul "Sânandrei - P.U.G", 2019, 24-27 [PUG]
4. Drașovean, Florin, Culura Vinča, fazele C şi D, în Banat, în Cultura Vinča în România, Timișoara, 1991 [Publicaţie]
5. Drașovean, Florin, Cultura Vinča târzie (faza C) în Banat, Timișoara, 1996, 46, 113 [Publicaţie]
6. Jongsma, Tina; Greenfield, Haskel, The Vertebrate Fauna from Middle and Late Neolithic from Sânandrei, SW Romania, 1992, The Vinča Culture. Its Role and Cultural Connections, Timi;oara, 1996, 295-296 [Publicaţie]
7. Ciobotaru, Dan, O statuetă descoperită la Sânandrei, capodoperă a artei neolitice, AnB(SN), 3, 1993, 94-96 [Publicaţie]
8. Bejan, Adrian, Banatul în secolele IV-XII, Timișoara, 1995, 80 [Publicaţie]
9. Mare, Mircea, Banatul între secolele IV-IX, Timișoara, 2004, 123-125 [Publicaţie]
10. Muntean, Marius, Muntean, Carmen, Studiu antropologic și de ritual funerar asupra unor schelete provenite de la Sânandrei (jud. Timiș), datate în sec. VII-VIII, AnB, S. N., 9, 2002, 265-279 [Publicaţie]
11. Marţiş, Florentina, Studiul traseologic al materialului litic cioplit din aşezarea neolitică de la Sânandrei (jud. Timiş), PB, 1, 2002, 77-84 [Publicaţie]
12. Marţiş, Florentina, Popescu, Octavian, Uneltele de piatră şlefuită din locuirile neolitice de la Hodoni (jud. Timiş), Analele Banatului (SN), 10-11, 1, 2002-2003, 21-44 [Publicaţie]
13. Rogozea, Octavian, Cristian, Noi puncte arheologice situate în hotarele localităților Timișoara și Sânandrei (jud. Timiș), Arheovest, I, 2013, 119-134 [Publicaţie]
 
 
Scroll