Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   160859.08
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-s-B-05916
Name   Tumulul de la Satu Nou - Cimitir
County   Tulcea
Commune   Mihai Bravu
City/Town/Village   Satu Nou
Place   Cimitir
Landmark   Situl se află la limita de NV a localităţii Satu Nou, în perimetrul actualului cimitir.
Site Class   descoperire funerară
Site Type   tumul
Description   Tumulul se păstrează pe o înălţime de 4-5
m, dar este puternic afectat în zonele de S şi SV, de unde s-a luat pământ. În partea de N, s-au practicat înmormântări în perioada interbelică.
Date of discovery   2015
State of preservation   precară / 16.04.2019
Human risk   Afectare parţială: 4 / 16.04.2019
Last record update   16.04.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Tumul  necunoscută neprecizată      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2015

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea IACOB Mihaela
PARASCHIV Dorel

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, III, 2004, 2278, poziția 378, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/lista-monumentelor-istorice-2004.pdf [ordin MC]
2. Direcția Monumentelor, Ansamblurilor și Siturilor Istorice, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, 17, poziția A 0212, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-tulcea-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
3. Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel; Panait, Valentin; Titov, Iuliana; Chiselev, Alexandru; Papa, Elena; Petrescu, Mihai; Cuzic, Viorel; Dinu, Cristina, Studiu istoric, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea, 2015, 34 [studiu istoric]
 
 
Scroll