Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   12411.20
Name   Situl arheologic de la Şiştarovăţ - Valea Seliştioara-2
County   Arad
Commune   Şiştarovăţ
City/Town/Village   Şiştarovăţ
Place   Valea Seliştioara-2
Landmark   obiectivul arheologic se află la 1 km V de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 770 m NV de DJ 572 Şiştarovăţ - Cuveşdia; la 6,57 km SSE de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 70 m E de versantul drept al Pârâului Valea Seliştioarei.
Hydrographic landmark - name   Valea Seliştioara
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   obiectivul ocupă o terasă foarte bine profilată în versantul drept al Pârâului Valea Seliştioara, dezvoltată pe latura de SV a Dealului Orniţa (246 m altitudine). Întreaga zonă de obârşie a Pârâului Valea Seliştioara se prezintă sub forma unui larg amfiteatru, brăzdat de mai multe văi cu izvoare şi largi terase dezvoltate între acestea, ferită de vânturi şi cu întinse suprafeţe însorite. Un alt element important este dat de izolarea faţă de restul văilor din jur, cercetările sistematice de teren arătând că Valea Seliştioara a fost intens locuită în Evul Mediu de comunităţi rurale. Doar cercetările arheologice de teren nu pot preciza dacă cele trei obiective mai sus menţionate reprezintă o unică aşezare, sau putem vorbi de faze distincte de evoluţie a comunităţii, prin fenomene de roire a vetrei de sat.
Discoverer   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 27.04.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 27.04.2016
Last record update   27.04.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)    

cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice materiale arheologice, scoase la lumină de muşuroaiele de cârtiţă, dar extrem de mărunte şi fragmentare. Pigmentaţia solului este brun-cenuşie, cu o importantă cantitate de arsură şi de chirpic.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll