Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României
Cod RAN91349.03
NumeAşezarea pluristratificată de la Şoimuş - Situl 2-km. 31+850 - 32+300
JudețHunedoara
Unitate administrativăŞoimuş
LocalitateŞoimuş
PunctSitul 2-km. 31+850 - 32+300
ReperSitul se află poziţionat pe prima terasă a râului Mureş, pe Varianta de ocolire Deva-Orăştie km. 31+850 - 32+300.
Utilizare terenTeren utilizat pentru construcţii infrastructură-Varianta de ocolire Deva-Orăştie
Categorielocuire
Tipaşezare
ObservațiiAu fost cercetate 634 de complexe, din eneolitic, perioada de tranziţie spre epoca bronzului, epoca bronzului (cultura Wietenberg), prima epocă a fierului, a doua epocă a fierului, epoca migraţiilor, evul mediu şi epoca contemporană.
Data descoperirii2011
Stare de conservaremedie / 17.10.2018
Riscuri antropiceAfectare parţială: 3 / 17.10.2018
Data ultimei modificări a fişei14.1.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic (mileniile V-IV î.Hr.) Tiszapolgár Au fost cercetate 634 de complexe, dintre care o parte datează din eneolitic.

În ceea ce priveşte perioada eneolitică, a fost descoperită o aşezare aparţinând culturii Tiszapolgár, cu elemente de fortifi care, locuinţe şi gropi cu diferite destinaţii, cu un bogat inventar.
 
aşezare  perioada de tranziţie spre epoca bronzului Coţofeni Complexele culturii Coţofeni constau din locuinţe şi gropi cu diverse destinaţii, cu un bogat material ceramic, litic şi osteologic.  
aşezare  epoca bronzului cultura Wietenberg Complexele din epoca bronzului constau din locuinţe, gropi cu diferite de destinaţii. Ca elemente de inventar s-au descoperit: vase întregi şi întregibile, fragmente ceramice, diverse obiecte din lut, unelte din piatră cioplită şi şlefuită, piese din os şi corn, mici fragmente de obiecte din bronz, oase de animale şi scoici.  
aşezare  Hallstatt (cca. 1200-500 î.Hr.)   Complexele din prima epocă a fi erului constau din locuinţe şi gropi cu diferite destinaţii. Ca inventar, menţionăm: vase întregi şi întregibile, numeroase fragmente ceramice, obiecte din lut, piese din os şi corn, obiecte din bronz, oase de animale.  
  La Tène   În raportul de săpătură preventivă publicat în urma cercetărilor din anul 2011 nu se specifică ce fel de descoperiri datând din a doua perioadă a epocii fierului au fost înregistrate.  
aşezare  epoca migraţiilor (sec. VII d. Hr.)   Pentru epoca migraţiilor au fost descoperite locuinţe, gropi şi cuptoare din piatră, datând în sec. VII, cu material ceramic.  
aşezare  evul mediu (sec. XII - XVI)   În ceea ce priveşte epoca medievală, au fost descoperite câteva complexe răsfirate pe toată suprafaţa cercetată, încadrânduse cronologic în perioada sec. XII - XVI.  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2011
Nume Prenume Rol
ŢUŢUIANU Costin Daniel 1
BARBU Ioana Lucia 1
BARBU Marius Gheorghe 1
CRISTINA Bodó 1
CODREA Ionuţ - Cosmin 1
ION Mihaela Maria 1
Instituţia Rol
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva 1.

Bibliografie
1. Țuțuianu, Costin Daniel, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, 292, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4892&d=Soimus-Hunedoara-Soimus-2-2011 [Publicaţie]