Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   38152.03
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BT-I-s-A-01832
Nume   Situl arheologic de la Stânceşti - Cetatea de la Bobeica
Județ   Botoşani
Unitate administrativă   Mihai Eminescu
Localitate   Stânceşti
Punct   Cetatea de la Bobeica (Dealul Şanţului)
Reper   Situl se află în extravilan, la sud de sat, la nord-vest de şoseaua Botoşani-Suceava şi la sud-vest de biserica şi cimitirul satului Stânceşti.
Forma de relief   platou
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi fortificaţie de pământ
Descriere   Situl arheologic are o cetate traco-getică alcătuită din Cetatea I (22 ha) şi Cetatea II (23 ha).
Descoperitor   1908
Data descoperirii   1870
Suprafața sitului   458384.899973 mp
Stare de conservare   bună / 08.12.2011
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 08.12.2011
Data ultimei modificări a fişei   11.12.2012
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Eneolitic dezvoltat (aprox. 4.500- 3.500 ani) Cucuteni  

 
 
Fortificaţie de pământ  Hallstatt târziu - La Tène timpuriu (sec. VI - III a. Chr.) getică  

 
 
aşezare deschisă  Epoca medievală târzie    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. săpătură arheologică sistematică 1960-1967 * FLORESCU A.c.
* FLORESCU M.
2. periegheză 1954 * ZAHARIA N.
* NIȚU A.
3. periegheză 1952-1953 * ZAHARIA N.
* ZAHARIA Em.

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Şovan, Liviu Octavian, 2004 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Păunescu, A., Șadurschi, P., Chirica, V., Repertoriul arheologic al județului Botoșani, București, 1976, 178 [Publicaţie]
4. Florescu, A.; Florescu, M., etăţile traco-getice din secolele VI-III a. Chr. de la Stânceşti (jud. Botoşani), Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2005 [Publicaţie]
5. Nițu, A.; Zaharia, N., Informaţii sumare cu privire la Cetatea de la Stânceşti (Botoşani), Studii și cercetări de istorie veche, VI, 1-2, 1955, 333-334 [Publicaţie]
6. Zaharia, N., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, Em., Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea), București, 1970, 263-264 [Publicaţie]
7. Popescu, A., Săpăturile arheologice din Republica Populară Română în anul 1960, Studii și cercetări de istorie veche, XII, 1961, 138 [Publicaţie]
8. Mitrea, B., Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine în Republica Socialistă România, Studii și cercetări de istorie veche, 22, 1, 1971, 133 [Publicaţie]
9. Florescu, A.; Rață,, Complexul de cetăţi traco-getice (sec. VI-III î.e.n.) de la Stânceşti-Botoşani, Studii şi Materiale (Muzeul Suceava), I, Suceava, 1969, 9-22 [Publicaţie]
10. Babeș, M., Dacii şi bastarnii, Memoria Antiquitatis, II, Piatra Neamţ, 1970 [Publicaţie]
11. Haimovici, S., Studiul resturilor faunistice descoperite în cetăţile traco-getice de la Stânceşti-Botoşani (sec. VI-III î.e.n) şi importanţa lor pentru cunoaşterea vieţii locuitorilor din această aşezare, Din trecutul judeţului Botoşani, I, Botoșani, 1974 [Publicaţie]
12. Zaharia, N., Cercetările de suprafaţă efectuate în Moldova în cursul anului 1954, Studii și cercetări de istorie veche, 6, 3-4, 1955, 907-908 [Publicaţie]
13. Odobescu, A., Răspunsurile la Chestionarul (Cestionariu) arheologic al lui Al. Odobescu, manuscrise (manuscrisul 224-judeţul Botoşani), Academia Română, fila 127 [Document de arhivă]
14. Polonic, P., ms. 22/940, vol III, caiet 3, f. 5-6 [Document de arhivă]
15. Monah, Dan; Cucoş, Ştefan, Aşezările culturii Cucuteni din România, Iași, 1985, 148 [Publicaţie]