Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   129120.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   OT-I-s-B-08535
Nume   Situl arheologic de la Stoicăneşti - Coandă
Județ   Olt
Unitate administrativă   Stoicăneşti
Localitate   Stoicăneşti
Punct   Coandă
Reper   Situl arheologic se află pe valea Călmăţuiului, la confluenţa cu valea Dragnei, la 2 km N de sat, la sud-vest de Valea Dracului, la est de Dealul Belicarului (Saivane) şi la sud de Heleşteul lui Cristidi, la cca 1 km est-nord-est de DJ653.
Reper hidrografic - nume   Călmăţui
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Valea Coanda se află la cca. 2 km nord de vatra localităţii Stoicăneşti. Ea are o
lungime de cca. 1 km. În partea de nord ea se închide printr-un deal relativ înalt, în punctul Coanda La Parapet. În partea de nord-est ea se continua cu Valea Dracului. În partea de vest este Dealul Belicarului (Saivane) care este delimitat la sud de Călmăţuiul Mare. La sud de Călmăţuiul Mare se afla o terasă înaltă, care coboară lent pe la est de pârâu, până către Valea Dracului.
S-au descoperit vestigii datând din eneoliticul dezvoltat, epoca bronzului, Hallstatt, La Tene, perioada romană, epoca migraţiilor, evul mediu timpuriu şi evul mediu dezvoltat. În partea de sud situl a fost afectat de lucrările de amenajare a unui canal de irigaţii între râurile Olt şi Vedea, realizate în anii 80.
Observații   Delimitarea perimetrului sitului arheologic este cea reglementată în PUG Stoicăneşti 2013.
Descoperitor   Constantin Preda
Data descoperirii   1980
Suprafața sitului   52,882 ha
Stare de conservare   medie / 25.11.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 21.01.2021; Agricultură intensivă: 3 / 21.01.2021
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   25.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic dezvoltat Sălcuţa     OT-I-m-B-08535.03 
Aşezare  La Tène (sec. II - I a. Chr.) geto-dacică     OT-I-m-B-08535.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV - VIII) Ipoteşti - Cândeşti   OT-I-m-B-08535.01 
aşezare  Epoca bronzului Tei    
aşezare  Hallstatt        
aşezare  La Tène (sec. IV-III a.Chr.) getică  

Pe Dealul Belicarului şi în Valea Coandă au fost descoperite fragmente ceramice din sec IV - III a. Chr.

 
aşezare  Epoca romană (secolele II-III) romană  

La est de Călmăţuiul Mare, pe terasa joasă, pe Dealul Belicarului şi la sud de Călmăţiul Mare au fost descoperite fragmete de vase ceramice de epocă romană.

 
aşezare  Epoca medievală timpurie (VIII-X) Dridu  

În Valea Coandă, la confluenţa cu Valea Dracului, a fost efectuat identificat un bordei aparţinând culturii Dridu, care avea în interior şi un cuptor de bucătărie.

 
aşezare  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVI-XVIII) românească  

Pe Dealul Belicarului, în cursul lucrărilor de construire a canului de irigaţii dintre Olt şi Argeş, au fost descoperite două bordeie şi mai multe gropi de provizii. În interiorul lor au fost găsite boabe de mei şi fragmente de vase ceramice din pastă fină de culoare cărămizie.

 
Necropolă  antichitate (secolele II-III p. Chr) Chilia - Militari  

Două morminte au fost descoperite întâmplător cu ocazia realizării lucrărilor de amenajare a canalului de irigaţii Olt-Vedea din anii 80. Mormintele au fost descoperite pe terasa care coboară de la nord la sud, la est de pârâul Călmăţuiul Mare.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2013

Cercetarea de teren s-a realizat în baza autorizației de diagnostic arheologic nr 10/2013. Înregistrarea punctelor cu vestigii arheologice și monumentelor istorice s-a făcut cu aparate GPS.

* VIERU Gheorghe
Universitatea Spiru Haret NEGRU Mircea
STANCIU Constantin Bogdan
Ministerul Culturii - Direcţia Monumentelor Istorice DRAGAN Valeriu Eugen
Muzeul Romanaţiului - Caracal MIHAI George
2. cercetare preventivă 1980

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti PREDA Constanța

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 1865, poz. 105-108 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Negru, Mircea et alii, Studiu istoric și arheologic pentru Planul Urbanistic General, comuna Stoicești, jud. Olt., Planul Urbanistic General al comunei Stoicănești, județul Olt, Caracal, 2013, 8-10 [Studiu] (sursa fişei de sit)
4. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 118, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=5483-neo-eneoliticul-in-oltenia-repertoriu-de-asezari-si-descoperiri--2013 [Publicaţie]
5. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Hărțile arheologice, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 86 [Publicaţie]
6. Pătroi, Nicolae Cătălin, Cultura Sălcuța în Oltenia, Sitech, Craiova, 2015, 471 [Publicaţie]
7. Pătroi, Nicolae Cătălin, O completare la catalogul de așezări și descoperiri aparținând culturii eneolitice Sălcuța, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XXV, Muzeul Olteniei, Craiova, 2018, 55-56, 91-92, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=71685-o-completare-la-catalogul-de-asezari-si-descoperiri-apartinand-culturii-eneolitice-salcuta--oltenia-studii-si-comunicari-muzeul-olteniei--xxv-2018 [Publicaţie]
8. Ștefan, Eduard Cristian, Așezări sălcuțene din stânga Oltului Inferior, Studii privind preistoria sud-estului Europei. Volum dedicat memoriei lui Mihai Șimon, Istros, Brăila, 2014, 171, 186, 3/1-2, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=4822-studii-privind-preistoria-sud-estului-europei-studies-in-the-prehistory-of-southern-europe-institutul-de-cercetari-eco-muzeale-gavrila-simion-tulcea--2014 [Publicaţie]
9. Butoi, Mihai, Descoperiri arheologice din județul Olt, Slatina, 1999, 29 [Publicaţie]
10. Vieru, Gheorghe, Oltul, Unele așezări Tei la Stoicănești-Olt, Slatina, 2004, 23-26 [Publicaţie]
 
 
Scroll