Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   76308.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GL-I-s-A-02991
Nume   Necropola hallstattiană de la Stoicani - Dealul de pe Râpă
Județ   Galaţi
Unitate administrativă   Folteşti
Localitate   Stoicani
Punct   Dealul de pe Râpă
Reper   Situl arheologic "Dealul de pe Râpă" se află situat la circa la 250 m vest de halta CFR Stoicani şi la 150 m spre vest de situl "Cetăţuia".
Reper hidrografic - nume   Prut, Chineja
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   luncă
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Descriere   Aici a fost identificată o necropola hallstattiană în anul 1946. După elementele de inventar descoperite în morminte, s-a putut deduce că cimitirul de la Stoicani datează din prima epocă a fierului.
Data descoperirii   1946
Stare de conservare   precară / 05.01.2015
Riscuri naturale   Inundaţii: 4 / 05.01.2015
Data ultimei modificări a fişei   28.11.2019
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă  Hallstatt (sec. XI-X a. Chr.)    

În necropola hallstattiana de la Stoicani, prin săpăturile din 1948 şi 1949, s-au descoperit în total 55 de morminte de inhumaţie. Dintre acestea, 52 sunt individuale. Numai 30 de morminte au avut inventar. Acesta se compunea din vase de lut ars, unelte din fier şi piatră, arme din piatră şi obiecte de podoabă din bronz, piatră, os, cochilie şi lut ars.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2008 La solicitarea propietarului terenului, Tudorel Toader, care intenţionează a ridica o construcţie pe circa 100mp, în satul Stoicani, Muzeul de Istorie Galaţi a efectuat o cercetare arheologică preventivă, în baza autorizaţiei nr. 324/2008 şi a contractului nr. 890/09.07.2008. * ADAMESCU Adrian
Muzeul de Istorie Galaţi * *

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1209, poz. 74 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Ilie Costel, 2008 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
4. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Cimitirul hallstattian de la Stoicani, Materiale Arheologice, I, 1953, 157-213 [Publicaţie]
5. Petrescu-Dâmboviţa, Mircea, Noi cercetări arheologice la Stoicani (Jud. Galaţi), Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 25, 1, 1974, 87-91, pl. 5-6; fig.6 [Publicaţie]
6. Ciocea, Elvira, Observaţii asupra necropolei hallstattiene de la Stoicani, Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie, 35, 4, 1984, 331-344 [Publicaţie]
7. Ilie, Costel; Nicu, Mircea, Situri şi puncte arheologice din judeţul Galaţi, Danubius, XX, 2002, 31 [Publicaţie]
 
 
Scroll