Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   17414.04
Nume   Tell-ul eneolitic de la Surduleşti - Movila de la Eleşteu
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Miroşi
Localitate   Surduleşti
Punct   Movila de la Eleşteu
Reper   Tell-ul se află în partea de est a satului, la 30 m sud est de podul comunal, pe malul stâng al râului Burdea, la aproximativ 10 m vest de acesta, mărginit în partea de est de o zonă mlăştinoasă.
Reper hidrografic - nume   Burdea
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   tell
Descriere   Numit şi ,,Movila de la Heleşteu" tell-ul eneolitic a fost identificat de Ioan Spiru în anul 1945 (descoperiri de suprafaţă: fragmente ceramice, un vas mare întreg şi un vârf de săgeată din silex). Diametrul Tell-ului este de 31x33 m, iar partea de nord a fost distrusă de râu. Înălţimea maximă, la momentul descoperirii de către Ioan Spiru, era de 1,8 m, în prezent, din cauza lucrărilor de sistematizare a devenit foarte aplatizat. Un sondaj arheologic a fost efectuat în anul 1947 de către Mircea Petrescu-Dâmboviţa. Au fost reperate două niveluri de locuire, în cel superior, mai consistent, fiind descoperite urmele puternic arse de la trei locuinţe de suprafaţă aparţinând culturii Gumelniţa, faza B1. Materialul arheologic se păstrează la Muzeul Judeţean Teleorman.
Observații   Starea sitului este precară, tell-ul este puternic aplatizat în urma lucrărilor agricole şi de sistematizare a luncii râului Burdea. Terenul pe care se află tell-ul este islazul comunal şi se află în proprietatea autorităţilor locale. Albia râului Burdea şi-a schimbat cursul, cadrul natural a fost schimbat mult în comparaţie cu anii 40 când au fost făcute cercetările arheologice.
Data descoperirii   1945
Suprafața sitului   500 mp
Stare de conservare   precară / 20.07.2021
Riscuri naturale   Inundaţii: 5 / 20.07.2021; Animale: 1 / 20.07.2021; Exces de apă în sol: 5 / 20.07.2021; Exces de salinitate în sol: 1 / 20.07.2021; Exces de aciditate în sol: 1 / 20.07.2021
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 20.07.2021; Incendii provocate: 1 / 20.07.2021
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   26.10.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic (Mileniul V a.Chr) Gumelniţa / B1  

Tell-ul este format dintr-un strat reprezentativ al culturii Gumelniţa, cu locuinte arse in situ, sub care urmează un nivel de locuire mai subţire cu resturi sporadice aparţinând aceleiaşi culturi.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. sondaj 1947

* PETRESCU-DÂMBOVIȚA Mircea
2. cercetare de suprafață 1945

* SPIRU Ioan

Bibliografie
1. Petrescu Dîmboviţa, M., Cercetări arheologice la Surduleşti, Materiale și Cercetări Arheologice, 1953, 523-542 [Publicaţie]
2. Spiru, Ioan, Așezări străvechi în raionul Roșiori de Vede, Materiale Arheologice, 5, 1959, 695-707 [Publicaţie]
3. Spiru, Ioan, Monografia satului Surdulești, Ordessos, Pitești, 2013 [Publicaţie]
4. Torcică, Ion, Piese de tipul ,,coarne de consecrație" descoperite în așezările de la Vitănești -,,Măgurice (jud. Teleorman) și Surdulești (jud. Argeș), Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, 2012, 59-70 [Publicaţie]
5. Măndescu, Dragoș, 2021 [Fişă de sit]
 
Fotografii sit

Scroll