Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   159124.04
Nume   Aşezarea de epocă medievală de la Susani - Sălişte - Sit Nr. 2 Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, km. 21+050-21+250)
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Traian Vuia
Localitate   Susani
Punct   Sălişte - Sit Nr. 2 Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, km. 21+050-21+250)
Reper   Situl se află la cca 1100 m NV de Halta CFR Susani, 2435 m SV de biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din Leucuşeşti; 3430 m SE de biserica romano-catolică "Sf. Vendelin" din Bethausen şi la cca 1100 m sud de malul stâng al râului Bega.
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Data descoperirii   2011
Suprafața sitului   cca. 3 ha
Stare de conservare   bună / 02.06.2016
Regim de proprietate   Publică, Privată
Data ultimei modificări a fişei   22.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală (sec. VIII-IX)    

Cercetările arheologice preventive de la situl Susani-Sălişte (Situl nr. 2 de la km 21+050-21+250 autostrada Lugoj-Deva) au acoperit o suprafaţă totală de cca. 7000 mp, fiind descoperite un număr de 115 complexe arheologice. Din punct de vedere al funcţionalităţii, complexele arheologice au fost: locuinţe (14); gropi menajere (13); gropi de extragere a lutului (14); gropi de stâlp (9); şanţuri drenaj (4); fântână (1), intruziuni moderne.
Cercetările arheologice preventive de pe Situl nr. 2 (km 21+050-21+250) consemnează pe baza materialului ceramic şi a pieselor de inventar special descoperite, existenţa în extravilanul localităţii Susani, punct Sălişte, a unei întinse aşezări aparţinând secolelor VIII-IX p. Chr. Cercetarea arheologică a surprins doar marginea sudică a aşezării medievale, centrul acesteia situându-se la cca. 50-100 m nord, mai aproape de râul Bega.


 
 
Cercetare
   
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2012      
2. periegheză 2011      

Bibliografie
1. Draşovean F., Szentmiklosi A., Bozu O., Raport de diagnostic arheologic Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, km 0+000-27+400 (com. Belinţ, Coşteiu, Balinţ, Bethausen, Traian Vuia, jud. Timiş), 2, Timișoara, 2011 [Raport de diagnostic arheologic] (sursa fişei de sit)
2. Bozu Ovidiu, Daniela Tănase, Raport de cercetare arheologică preventivă Autostrada Lugoj-Deva, Lot 1, SIT NR. 2, km 21+050-21+250 (Sat Susani, com. Traian Vuia, jud. Timiş), Lugoj, 2012 [Raport de cercetare arheologică preventivă]
3. Bunoiu, Victor; Rogozea, Octavian, 2015 [Fişă de sit]