Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   130927.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   PH-II-m-A-16775
Nume   Ruinele Bisericii Roşii din Târgşoru Vechi
Județ   Prahova
Unitate administrativă   Târgşoru Vechi
Localitate   Târgşoru Vechi
Reper   Situl se află pe dreapta şoselei Ploieşti-Târgşoru Vechi, înainte de intrarea în sat.
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Biserica Roşie a fost ridicată de Mihnea Turcitul şi de doamna Ecaterina mama sa "la leatul 7087" (1578-1579).
Stare de conservare   grav afectat / 17.01.2011
Riscuri naturale   Cutremur: 5 / 17.01.2011
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 17.01.2011
Regim de proprietate   stat
Proprietar   Primăria Târgşorul Vechi
Data ultimei modificări a fişei   09.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală dezvoltată (1578-1579)    

Ruina de biserică cu parament de cărămidă aparentă din comuna Târşoru Vechi, apare menţionată şi într-o jalbă a sătenilor din Târgşoru Vechi din august 1859 drept “cea mai veche biserică este una ce-i zice roşie, fiind pe afară nezugrăvită, …şi chiar acum se înmormântează împrejuru-i creştini răposaţi…”

 

Bibliografie
1. Creţeanu, Radu, Despre importanţa studiului elementelor de construcţie în datarea monumentelor istorice. Biserica "roşie" din Târgşoru Vechi, Monumente Istorice. Studii şi lucrări de restaurare, DMI, Bucureşti, 1967, 152-157 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Ghica Budeşti, N., Evoluţia arhitecturii în Muntenia şi Oltenia, III, Buletinul Comisunii Monumentelor Istorice, IV, 1936 [Publicaţie]
3. Iorga, N., Inscripţii din bisericile României, II, Bucureşti, 1908, 5 [Publicaţie]
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, 2004, 1984, 878 [Ordin MCC]
 
 
Scroll