Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   75846.01
Name   Valul de epoca migraţiilor de la Tecucelu Sec - Valul lui Atanaric
County   Galaţi
Commune   Buciumeni
City/Town/Village   Tecucelu Sec
Place   Valul lui Atanaric
Landmark   Valul poate vi localizat pe platoul dintre valea Tecucelului şi valea Berheciului, pe marginea de est a satului Tecucelul Sec
Hydrographic landmark - name   Zeletin
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   platou
Site Class   fortificaţie
Site Type   val
Description   Valul Moldovei Inferioare separă Câmpia Română de Podişul Moldovei şi se desfăşoră între localităţile Ploscuţeni pe Siret şi Stoicani pe Prut, traversând judetul Galati, pe direcţia NV-SE, pe o distanţă de 90 de km.
Un aspect inedit pe care îl oferă valul Ploscuţeni - Stoicani este poziţia şanţului, nu spre nord ca în celelalte valuri din Moldova, ci spre sud. Această observaţie a generat multe ipoteze legate de apartenenţa etnică a construcţiei. Contradicţia a fost observată de E. Fabricius, C. Uhlig şi R. Vulpe. Acesta punând accentul tocmai pe orientarea sudică a şanţului, atribuia pe baza unui text antic a lui Ammianus Marcellinus, ridicarea valului goţilor conduşi de Athanaric. Reluând discuţia cu noi argumente şi dintr-o altă perspectivă, I. Ioniţă combate această ipoteză şi propune identificarea Valului lui Athanaric cu valul Moldovei de Mijloc, dintre Prut (satele Victoria şi Cârniceni) şi Nistru (în zona oraşului Paşcani). În privinţa valului Moldovei Inferioare, autorul scria: linia pe care ulterior s-a construit valul Stoicani - Ploscuţeni, a fost marcată în teren fie de romani, fie de o populaţie care a trebuit să ţină seama de interesele acestora.
State of preservation   medie / 14.08.2019
Last record update   14.08.2019
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Val  Epoca migraţiilor (secolele III-IV)    

Valul lui Atanaric porneste din localitatea Ploscuţeni, trece pe la est de Buciumeni şi de Tecucel, pe la vest de Ţepu, pe la marginile de vest şi de sud ale pădurii Prisaca (Cincu sau Ţigăneşti), pe la nord de satul Frunzeasca, la nord de Ţigăneşti, la sud de Munteni, la sud de Ungureni, la nord-est de Matca şi sud-vest de Corod, la vest de Puţeni, la nord şi est de Cudalbi, la sud de Cuca, la nord de Rediu şi la sud de Fântânele. Valul, bine reliefat la S de şoseaua Tecucel-Ţepu, apare foarte şters la N de această şosea, paralel cu şleaul numit „Drumul Troianului”, la 20-50 m V de acesta, străbătând ogoarele şi viile din marginea satului Tecucel, pe o lungime de cca. 2 km, ca o coamă lată de peste 40 m şi înaltă de cca. 1/2m. Şanţul nu e vizibil. La N de colţul NE al viilor Tecucelului valul dispare fără urmă. La cca. 300 m mai departe, reapare o cută de teren reliefată pe vreo 50 m lungime, în aceeaşi direcţie, pe marginea V a vâlcelei numite „Valea Mâţului”, cam cu vreo 50 m înainte de marginea de S a pădurii Rediul-la-Ulmi, fără a putea însă fi atribuită valului cu toată siguranţa.

 

Bibliography
1. Asiminoaei, Rodica, PUG comuna Buciumeni, județul Galați, 2009 [PUG] (site record source)
 
 
Scroll