Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   82449.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GJ-II-a-A-09413
Name   Ansamblul monastic de la Tismana
County   Gorj
Commune   Oraş Tismana
City/Town/Village   Tismana
Place   Mănăstirea Tismana (Strada Mănăstirii nr. 287)
Landmark   Se află în partea de nord a oraşului Tismana, pe partea stângă a drumului DJ672A în sensul de mers spre Cioclovina, pe Muntele Stârmina, pe malul vestic al pârâului Tismana.
Hydrographic landmark - name   Tismana
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   munte
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   mănăstire
Description   Mănăstirea Tismana a fost ctitorită între între 1377-1378 de cuviosul Nicodim de la Tismana, cu sprijinul financiar al domnitorilor Radu I şi ulterior Dan I şi Mircea cel Bătrân. Biserica din ultimul sfert al secolului al XIV-lea a suprapus o altă biserică în plan trilobat. Ansamblul monastic cuprinde biserica , paraclisul (secolul al XVII-lea), turnul clopotniţă (secolul al XVII-lea), Casa Stăreţiei (secolul al XVII-lea), chiliile (secolul al XVII-lea) şi incinta cu turnuri de colţ (secolul al XVII-lea). Pisania monumentului nu s-a păstrat. S-au păstrat însă numeroase documente care atestă diferitele faze de existenţă ale monumentului.
Site Surface   30511
Human risk   Afectare parţială: 3 / 22.12.2021
Ownership   privat
Owner   B. O. R.
Last record update   27.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Mănăstire  Epoca medievală (1377 - 1378, cu adăugiri ulterioare)    

Biserica Mănăstirii Tismana este ridicată de către călugarul grec Nicodim, în timpul domniei lui Radu I -1377 - 1378 - pe locul unui mai vechi lăcaş de cult din lemn. Sarcina desăvârşirii operei celor doi inaintaşi îi revine lui Mircea cel Bătrân, după cum consemnează un hrisov de danie din anul respectiv.

Primele cercetări moderne ale arhitecturii monumentului, în vederea realizării restaurării au loc în anul 1934. Lucrările de restaurare au fost reluate apoi abia în anul 1954. Atunci sunt terminate decapările faţadelor, sunt eliberate picturile lui Dobromir din Târgovişte din pronaosul bisericii, sunt extrase şi ulterior expuse în muzeu picturile stratului suprapus din secolul al XVIII-lea. În anul 1970 s-a realizat un sondaj arheologic în zona bisericii medievale, care a dus la identificarea fundaţiei unui alt lăcaş de cult de plat trilobat. Tot atunci s-au restaurat cele două biserici şi chiliile. În anul 1983 s-a restaurat pridvorul bisericii mari.

GJ-II-a-A-09413 
paraclis  Epoca medievală (1650)        
casă  Epoca medievală (sec. XVII)        
chilie  Epoca medievală (sec. XVII)        
turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XVII)        
Biserică  Epoca medievală timpurie (ultimul sfert al secolului al XIV-lea)   1377-1378 

A fost zidită direct pe stâncă, având un plan triconic, cu turle pe naos, pronaos şi pridvor. Păstrează forma, bolţile şi picturile originare. Tehnica de construcţie este specifică stitului bizantin de secol XIV, cu structură portantă din zidărie de cărămidă, inserţii de piatră şi tiranţi înglobaţi ăn grosimea zidului din lemn. Pictura din pronaos a fost realizată în stil bizantin de zugravul Dobromir din Târgovişte, între 1563-1564. Pictura acestuia a fost suprapusă de fresca lui Dimitrie Diaconul din 1766. Naosul a fost pictat în 1732 de Alexe Zugravul din Câmpulung-Muscel.

Biserica mănăstirii a fost construită în anul 1377, în timpul domniei lui Radu I, de către călugărul Nicodim. A jucat un însemnat rol istoric şi cultural, fiind singura ctitorie a lui Nicodim păstrată integral.

GJ-II-a-A-09413.01 
Incintă  Epoca medievală dezvoltată (jumătatea secolului al XVII-lea)   1646-1651 

Incinta cu turnuri de colţ înlocuieşte vechea fortificaţie distrusă între 1610-1611 de atacurile armatei lui Gabriel Bathory. Matei Basarab este cel care reconstruieşte incinta între 1646 şi 1651. Incinta din jumătatea secolului al XIX-lea este restaurată în 1844 de arhitectul Schlatter, la comanda domnitorului Gheorghe Bibescu.

GJ-II-a-A-09413.06 
Chilii  Epoca medievală dezvoltată (secolul al XVII-lea)   1646-1651; 1698  GJ-II-a-A-09413.05 
Paraclis  Epoca medievală târzie (secolul al XVII-lea)   1650; refăcut 1782  GJ-II-a-A-09413.02 
Turn-clopotniţă  Epoca medievală târzie (secolul al XVII-lea)   1646-1650; 1844  GJ-II-a-A-09413.03 
Casă  Epoca medievală târzie (secolul al XVII-lea)     GJ-II-a-A-09413.05 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1970

     

Bibliography
1. Răgălie, Tudor, Studiu Istoric General: Orașul Tismana, județul Gorj, Actualozarea Plan Urbanistic General: Orașul Tismana, județul Gorj, Craiova, 2015, 123-130 [Publicaţie] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Gorj, Monitorul Oficial al României, I, Nr. 113 bis, 15.02.2016; Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, București, 1470-1471 [Baza LMI] (site record source)
 
 
Scroll