Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   19347.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   AG-I-s-B-13384
Nume   Necropola tumulară Ferigile-Bârseşti de la Ţiţeşti - Şcoală
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Ţiţeşti
Localitate   Ţiţeşti
Punct   Şcoală
Reper   Necropola este situată în vatra satului Ţiţeşti, unde se află şcoala de 8 ani, pe malul drept al pârâului Valea Mănăstirii, afluent de stânga al Râului Târgului.
Reper hidrografic - nume   Valea Mănăstirii
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Observații   Mormintele descoperite fac parte dintr-o necropolă târzie hallstatiană târzie de incineraţie aparţinând grupului Ferigile.
După 1965, în perimetrul curţii şcolii au fost plantaţi pomi fructiferi, s-a construit un teren şi o sală de sport, aceasta din urmă modernizată şi extinsă după 1989.
Descoperitor   Ion Duţulescu
Data descoperirii   1964
Stare de conservare   grav afectat / 03.03.2021
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 03.03.2021; Inundaţii: 1 / 03.03.2021; Foc natural: 3 / 03.03.2021; Incendii: 3 / 03.03.2021; Animale: 3 / 03.03.2021
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 03.03.2021; Afectare parţială: 5 / 03.03.2021
Regim de proprietate   stat
Proprietar   Consiliul Local Ţiţeşti
Data ultimei modificări a fişei   04.03.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  Hallstatt târziu (secolul al V-lea a. Chr.) Ferigile - Bârseşti  

În anul 1964, în timpul săpării şanţului de temelie a şcolii generale din centrul localităţii, a fost găsit un mormânt tumular aplatizat. Alături de oase calcinate se aflau două străchini cu marginea invazată, din pastă brune şi un urcior cu toartă supraînălţată. Piesele ceramice au fost recuperate.

 
Mormânt de incineraţie  Hallstatt târziu (secolul al V-lea a. Chr.) Ferigile - Bârseşti  

În 1972, alte cercetări de salvare au fost efectuate de către Alexandru Vulpe (IAB) şi Eugenia Popescu (MJA) în contextul forării unei fântâni, ocazie cu care a fost descoperit un mormânt de incineraţie ce avea ca inventar mai multe fragmente ceramice, precum şi un vârf de lance foarte deteriorat.

 
Mormânt de incineraţie cu urnă  Hallstatt târziu (secolul al V-lea a. Chr.) Ferigile - Bârseşti  

Tot în locul de construcţie al şcolii, în
anul 1965, Ion Nania execută o săpătură de salvare, descoperind un tumul cu mantaua din bolovani de râu, având un diametru de cca. 5 m, ce conţinea un mormânt de incineraţie în urnă. Lângă urnă erau depuse două vârfuri de săgeţi din fier, de tip Ferigile şi un fragment de zăbală, de asemenea de fier.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2018

* MĂNDESCU Dragoș
* DUMITRESCU Ion
* PĂDURARU Marius
* PIȚIGOI Andi
Muzeul Județean Argeș * *
2. cercetare preventivă 1970

* POPESCU Eugenia
* VULPE Alexandru
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București * *
Muzeul Județean Argeș * *
3. sondaj 1965

* NANIA Ion
Muzeul Județean Argeș * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p.96, poz. 68 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Pițighoi, Andi, 2018 [Fişă de sit]
4. Lista Monumentelor Istorice 2016, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 106, poz. 62 [Publicaţie]
5. Nania, Ion, Necropola hallstattiană de la Țițești, Argesis. Studii și comunicări - seria istorie, XI, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, 2002, 49-51, https://bit.ly/2Oh7fGt [Publicaţie]
6. Măndescu, D., Dumitrescu, I., Păduraru M., Repertoriul arheologic al județului Argeș, Istros, Brăila, 2014, 175 [Publicaţie]
 
 
Scroll