Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158975.01
Nume   Situl arheologic de la Topolovăţu Mare - Joamba
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Topolovăţu Mare
Localitate   Topolovăţu Mare
Punct   Joamba
Reper   Situl arheologic se află la 1,7 km ESE de biserica ortodoxă din Topolovăţu Mare, la 1,9 km NV de biserica ortodoxă din Ictar - Budinţi, la 1,52 km N de biserica ortodoxă din Topolovăţu Mare şi la 1,22 km N de versantul drept al Canalului Bega.
Reper hidrografic - nume   Bega
Reper hidrografic - tip   Canal
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură, drum
Categorie   locuire
Tip   aşezare; sistem defensiv
Descriere   Obiectivul arheologic, reprezentat de o fortificaţie circulară de pământ cu o suprafaţă estimată de cca 30 ha, prezintă anumite caracteristici morfo-geografice care îi asigură analogii, din acest punct de vedere, în fortificaţia de la Corneşti „Iarcuri”. Ca şi în cazul acesteia, şi valul fortificaţiei de la Topolovăţu Mare străbate un curs de apă (un pârâu temporar, fără nume, afluent dreapta al Râului Bega), urmăreşte culmea unei terase proeminente şi coboară apoi în lunca joasă din albia majoră a Begăi. Actualmente, valul se mai păstrează pe laturile de E, NE şi S, celelalte sectoare fiind distruse de lucrările agricole moderne sau construcţiile din intravilanul localităţii. Valul, în sectorul în care mai poate fi urmărit, are o înălţime păstrată medie de cca. 0,5 m şi o lăţime la bază de cca. 15 m. Lucrările de reabilitare a DN 6 au secţionat traiectul valului şi au oferit un profil în care se observă o puternică incendiere, până la vitrifiere a miezului fortificaţiei. Ca şi ipoteză de lucru, putem opina că fortificaţia de la Topolovăţu Mare este amplasată într-o poziţie deosebită, controlând calea de acces dinspre sud spre masivul eruptiv de la Lucareţ „Piatra Roşie”, importantă sursă de materie primă pentru confecţionarea de râşniţe (vezi şi discuţia de la obiectivul Lucareţ 1). Doar demararea unor cercetări de teren sistematice, în care să fie investigat întreg arealul în discuţie, va fi în măsură să ofere un răspuns lămuritor în această chestiune.
Observații   Zona a fost afectată de construirea DN 6 Topolovăţu Mare - Iosifălău.
Descoperitor   Liviu Măruia, Leonard Dorogostaiski, Lucian Vidra
Data descoperirii   2008
Suprafața sitului   cca 30 ha
Stare de conservare   medie / 25.03.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 25.03.2016; Agricultură intensivă: 3 / 25.03.2016
Data ultimei modificări a fişei   10.05.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie de pământ  Epoca bronzului        
Aşezare  Hallstatt        
Aşezare  Neolitic        
Aşezare  Epoca romană (sec. III-IV)        
Aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)        
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

Universitatea de Vest din Timişoara HEGYI Alexandru
FLOCA Cristian
2. periegheză 2008

Universitatea de Vest din Timişoara VIDRA Lucian
MĂRUIA Liviu
Arheo Vest DOROGOSTAISKI Leonard

Bibliografie
1. Micle, Dorel, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Luca, Sabin Adrian, Descoperire arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 256 [Publicaţie]
3. Măruia, Liviu; Dorogostaiski, Leonard; Vidra, Lucian, 2008 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Gumă, Marian, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, București, 1993, 297 [Publicaţie]
5. Moroz-Pop, Maria, Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor din judeţul Timiş, din paleolitic până în evul mediu, Banatica, 7, 1983, 481 [Publicaţie]
6. Hegyi, Alexandru; Floca, Cristian, The sleeping giants. The large Bronze Age (2000/1900-900/800 BC) fortifications from southwestern Romania - an interdisciplinary geoarchaeological approach. Report II, 2021 [Publicaţie]
 
 
Scroll