Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   176837.02
Nume   Situl arheologic de la Trotuşanu - Mănăstirea Trotuşanu
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Moviliţa
Localitate   Trotuşanu
Punct   Mănăstirea Trotuşanu (Kloster zu Mowilitza)
Reper   Mănăstirea se găseşte 350 metri nord de marginea satului Trotuşanu şi la 1200 m sud de pârâul Carecna.
Reper hidrografic - nume   Carecna
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult; descoperire funerară
Tip   mănăstire; necropolă
Observații   Mănăstirea apare reprezentată pe hărţile austriece din secolul al XVIII-lea sub numele Kloster zu Mowilitza. Este prima informaţie topografică despre această mănăstire. Ea apare reprezentată şi pe hărţile austriece de la sfârşitul secolului al XIX-lea dar şi pe planurile directoare de tragere ale armatei române. Conform planurilor cartografice succesive, limita mănăstirii a evoluat în timp.
Suprafața sitului   1,3806 ha
Stare de conservare   medie / 17.01.2023
Riscuri naturale   Animale: 4 / 17.01.2023
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 17.01.2023; Afectare parţială: 2 / 17.01.2023
Proprietar   Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei
Data ultimei modificări a fişei   31.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
biserică ortodoxă  Epoca medieval dezvoltată (secolul al XVIII-lea)    

Mănăstirea Trotuşanu a fost construită în anul 1676, ctitorul cel dintâi fiind Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi.

În timpul lucrărilor de restaurare realizate între anii 2012-2015, au fost descoperite ziduri din perioada anterioară actualei construcţii.

 
Necropolă de înhumaţie  Epoca medieval dezvoltată (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea-prima jumătate a secolului al XIX-lea)    

în mormintele deranjate în momentul restaurării din 2012 – 2015 sunt bunuri personale ale călugărilor depuşi în acele morminte şi care se datează în 2/2 sec. XVIII – ½ sec. XIX.

În timpul lucrărilor de restaurare realizate între anii 2012-2015, au fost descoperitemai multe morminte.

 
biserică ortodoxă  Epocă modernă (începutul secolului al XIX-lea)    

După ce preia Schitul Trotuşanu, ieroschimonahul Dimitrie, stareţ, totodată, al Schitului Brazi de lângă Panciu, ridică biserica de lemn având hramul „Sfântul Ierarh Nicolae”, care, în 1858, după zidirea actualului sfânt lăcaş de cult de către stareţa Anastasia, a fost mutată în cimitirul satului Viişoara.

După 1990, aici, s-au ridicat, de către obştea mănăstirii, clădiri noi: paraclisul „Izvorul Tămăduirii” (în anii 1992-1994), clopotniţa, chilii, trapeza şi anexe.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin

Bibliografie
1. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, Studiul arheologic aferent PUG-ului comunei Movilița, județul Vrancea, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Movilița, județul Vrancea, Alma Consulting, Focșani, 2022 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, 2022 [Fişă de sit]
 
 
Scroll