Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   161473.03
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TL-I-m-A-05952.02
Name   Fortificaţiile de la Turcoaia - Igliţa
County   Tulcea
Commune   Turcoaia
City/Town/Village   Turcoaia
Place   Igliţa
Landmark   Situl se află în extravilan, în colţul de nord - vest al Dobrogei, la cca. 2,5 km N de limita nordică a satului Turcoaia, pe malul drept al braţului Măcin, la 15 km sud de oraşul Măcin - Arrubium şi la 4 km nord de comuna Turcoaia, lăngă balta şi fostul cătun Igliţa, la un vad important pentru trecerea Dunării.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   deal
Site Class   aşezare
Site Type   locuire
State of preservation   grav afectat / 11.02.2021
Natural hazards   Animale: 1 / 11.02.2021
Human risk   Afectare parţială: 4 / 11.02.2021; Vandalism: 3 / 11.02.2021; Furturi: 5 / 11.02.2021; Incendii provocate: 1 / 11.02.2021
Last record update   11.02.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  La Tène getică    
Castru  Epoca romană timpurie (secolele I-al II-lea p. Chr.) romană  

Cetatea traco-getică a devenit ulterior oraş roman şi important castru de legiune pe malul drept al Dunării, aici fiind cantonată o perioadă de timp Legiunea V Macedonica.

Situl a fost descoperit ca urmare a cercetărilor realizate în anii 2011-2015, în cadrul proiectului Troesmis.

 

Bibliography
1. Lista monumentelor istorice 2004, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, 2004, p. 2284, poz. 438-442 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
 
 
Scroll