Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   178288.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VN-II-a-B-06542
Nume   Mânăstirea Vărzăreşti de la Urecheşti
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Urecheşti
Localitate   Urecheşti
Reper   Mănăstirea este situată la 15 km de Focşani şi 25 km de Râmnicu Sărate, pe un drum forestier, la vest de localitatea Urecheşti.
Reper hidrografic - nume   Pârâul Schitului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure; locuire
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Lăcaşul de cult se află pe Dealul Zimbrului, înconjurată de Pădurea Vărzăreasca. Ansamblul monahal este format din două biserici: biserica veche dateaza din anul 1644 si este incinata Adormirii Maicii Domnului, iar biserica cea noua dateaza din anul 1898 si este inchinata Sfantului Mare Mucenic Gheorghe. Mănăstirea a fost ctitorită de Radu Vărzaru, armasul domnitorul Ţării Româneşti, Matei Basarab. Schitul a avut iniţial numele de Schitul Urecheşti, după numele satului în vecinătatea căruia se găseşte. În perioada 1644-1681, mănăstirea a fost oarecum independentă, urmând ca în anul 1681 să fie închinată către Mănăstirea Aninoasa.
Din cauza distanţei dintre schit şi Mănăstirea Aninoasa, lăcaşul de cult a fost greu de administrat, fiind de mai mult ori părăsit. În anul 1794, mitropolitul Dositei Filiti al Ungro-Vlahiei a hotărât să o ia pe seama Mitropoliei din Bucureşti, funcţionând ca metoc al Mitropoliei din Bucureşti. A funcţionat independent între anii 1863 şi 1956, până când a fost desfiinţată de regimul comunist. Proprietăţile acesteia au fost trecute în proprietatea C.A.P.-ului din localitate. Mănăstirea a fost redeschisă abia în anul 1990, din anul 2006 fiind transformat în mănăstire de maici.
Observații   Vechea denumire a localităţii a fost Palanca
Stare de conservare   foarte bună / 21.04.2023
Riscuri naturale   Cutremur: 4 / 21.04.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 21.04.2023
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   21.04.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
biserică ortodoxă  Epoca modernă    

Biserica a fost construită la sud de biserica veche. Potrivit pisaniei, biserica a fost zidită în anul 1898, fiind sfinţită în anul 1900. O parte de frescele sale au fost realizate de pictorul D. Nicoleanu din buzău, în anul 1901.

VN-II-m-B-06542.01 
biserică ortodoxă  Epoca medievală dezvoltată    

Biserica are ziduri masive, groase de un metru. Pictura s-a păstrat doar parţial.

VN-II-m-B-06542.02 
Turn clopotniţă  Epoca medievală dezvoltată    

Clopotniţa are un arc de boltă prin care se face intrarea în incinta mânăstirii. Aceasta se găseşte la est de biserica veche.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2421, poz. 303-305 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Institutul Național al Patrimoiului, Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.02.2016, 2016, 2694; nr. crt. 306-308, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VN.pdf [Publicaţie]
3. Direcția de Cultură a Județului Vrancea, Fișier de tip dwg, 2015 [Fişă de sit]
4. Danalache, Teodor, Manastirea Varzaresti, www.CrestinOrtodox.ro, 2012, https://www.crestinortodox.ro/biserici-manastiri/manastirea-varzaresti-136844.html [Publicaţie]
5. arhiepiscopiabzvn.ro, https://arhiepiscopiabzvn.ro/manastirea-varzaresti.html [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll