Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   10809.14
Nume   Situl arheologic de la Ususău - Valea Stînei
Județ   Arad
Unitate administrativă   Ususău
Localitate   Ususău
Punct   Valea Stînei
Reper   Obiectivul arheologic se află la 1,28 km SE de biserica ortodoxă părăsită din Varniţa, la 3,45 km SV de DJ 682 Dorgoş - Zăbalţ, la 4,40 km SSV de biserica ortodoxă din Dorgoş şi la 140 m V de versantul stâng al Pârâului Valea Stînei.
Reper hidrografic - nume   Valea Stînei
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   poiană cu vegetaţie ierboasă şi tufe de arbuşti spinoşi
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   Obiectivul este amplasat pe una dintre terasele formate între văile care formează obârşia Pârâului Valea Stânei şi prezintă o pantă cu o înclinaţie de la SSV spre NNE, cu expunere spre acest din urmă punct cardinal. Locaţia este una dintre cele mai tipice amplasamente de vatră de localitate medievală investigate de noi până în prezent în Dealurile Lipovei. Limita aşezării este dată de chiar poiana care există şi astăzi în pădurea deasă de la izvorul Văii Stânei. Pe o suprafaţă de peste 10 ha, cat are actualmente respectiva poiana, pigmentaţia solului este brun-negricioasă, cu o abundentă vegetaţie ierboasă, favorizată de fertilitatea sporită a solului. În râmăturile mistreţilor, precum şi în muşuroaiele de cârtiţă sunt vizibile cantităţi importante de chirpic şi fragmente ceramice de dimensiuni mici, toate denotând existenţa unui bogat strat de cultură arheologică. Nu este exclus ca aşezarea să fi evoluat şi dezvoltat datorită resurselor naturale bogate, aflate în preajmă: la S de aşezare, la cca. 500 m de aceasta, în hărţile topografice (scara 1:25.000, ediţia 1975), figurează toponimul "Baia de fier", care ar sugera existenţa unor zone de extracţie a acestui metal (lipsa timpului nu ne-a permis investigarea în detaliu a acestui areal, care rămâne un deziderat de perspectivă); la 300 m NV de aşezare se află aflorimentul de calcar, exploatat în carieră până acum câţiva zeci de ani. Aşezarea era astfel amplasată exact între două resurse esenţiale în prelucrarea fierului: minereul de fier şi calcarul. Lemn se găsea din abundenţă în pădurile din preajmă.
Observații   Situl a avut iniţial codul RAN 12448.01, alocat dintr-o eroare de localizare. Codul actual corespunde UAT-ului corect.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Cristian Floca, Anca Morar
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 19.05.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 19.05.2016
Data ultimei modificări a fişei   19.04.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui bogat strat de cultură arheologic, scos la lumină de râmăturile mistreţilor şi de muşuroaiele de cârtiţă. Puţinătatea artefactelor este dată de faptul că terenul nu a fost afectat niciodată de lucrările agricole moderne.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BOLCU Lavinia
* BORLEA Oana
* FLOCA Cristian
* MORAR Anca
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll