Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   156758.06
Nume   Situl arheologic de la Vălcani - Vamă (Germană: Walkan; Maghiară: Valkány; Sârbă: Валкањ)
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Valcani
Localitate   Vălcani
Punct   Vamă
Reper   Situl se află la cca. 75 m Nord de drumul 59F, la cca. 2,3 km E-SE de biserica ortodoxă din Vălcani, la cca. 2,2 km E-SE de biserica catolică din Vălcani şi la cca. 600 m de Punctul de Trecere a Frontierei Valcani.
Reper hidrografic - nume   Aranca
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   grind
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl este situat pe un grind natural şi constă într-o aşezare deschisă de epoca bronzului şi o necropolă medievală aparţinând secolului X. Situl a fost reperat pe baza materialului arheologic constând în fragmente ceramice, material litic şi fragmente de oase umane. Situl a fost afectat în luna august 2019 de nivelarea mecanizată a solului în vederea efectuării de agricultură intensivă de catre SC Emiliana WEST ROM. Lucrările au fost sistate de DJC Timiş în vederea efectuării cercetărilor arheologice preventive. Acestea au demarat în luna octombrie 2019 (responsabil ştiinţific dr. Robert Gindele), fiind cercetate cca. 20 de morminte de inhumaţie aparţinând sec. X p.Chr.
Observații   Situl este într-o stare de conservare precară, având în prezent destinaţia de teren arabil. A fost afectat în luna august 2019 de nivelarea mecanizată a solului în vederea efectuării de agricultură intensivă.
Descoperitor   Victor Bunoiu; Dragoş Diaconescu
Data descoperirii   27.03.2019
Suprafața sitului   aproximativ 5,64 ha
Stare de conservare   precară / 18.02.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 18.02.2020
Data ultimei modificări a fişei   22.03.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Epoca bronzului    

Materialul constă în fragmente de ceramică: tipice şi atipice; fragmente de scoici, oase umane şi obiecte din metal. Cronologic, ceramica poate fi încadrată în epoca bronzului. Cronologic, obiectele din metal pot fi încadrate în sec. X p. Chr.

 
nectopolă inhumaţie  Epoca medievală (X p. Chr.)    

Cronologic, obiectele din metal descoperite în timpul perieghezei din 2019 pot fi încadrate în sec. X p. Chr.

Situl este situat pe un grind natural şi constă într-o aşezare deschisă de epoca bronzului şi o necropolă medievală aparţinând secolului X. Situl a fost reperat pe baza materialului arheologic constând în fragmente ceramice, material litic şi fragmente de oase umane. Situl a fost afectat în luna august 2019 de nivelarea mecanizată a solului în vederea efectuării de agricultură intensivă de catre SC Emiliana WEST ROM. Lucrările au fost sistate de DJC Timiş în vederea efectuării cercetărilor arheologice preventive. Acestea au demarat în luna octombrie 2019 (responsabil ştiinţific dr. Robert Gindele), fiind cercetate cca. 20 de morminte de inhumaţie aparţinând sec. X p.Chr.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2019

A mai avut loc o cercetare aheologică preventivă Institutul de Arheologie Vasile Pârvan București - octombrie 2019, responsabil științific arhg. dr. Robert Gindele (Nefinalizată).

* DIACONESCU Dragoș
* BUNOIU Victor
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Muzeul Național al Banatului * *

Bibliografie
1. Bertea, Sofia; Bunoiu, Victor, 2019 [Fișă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll