Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   111809.02
Nume   Situl arheologic de la Vrata - Drumul de piatră
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Vrata
Localitate   Vrata
Punct   Drumul de piatră
Reper   Situl se află pe prima terasă a fluviului Dunărea, în partea de sud a vetrei satului la aproximativ 400 m de intersecţia DJ56C cu drumul comunal 100 pe partea dreaptă într-un perimetru cu lungimea de aproximativ 500 metri şi lăţimea de 200 metri.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde niveluri de locuire atribuite culturilor Coţofeni şi Verbicioara.
Observații   Arheologul Cătălin Pătroi semnalează existenţa la sud de zona sitului a punctului „Măgura Şerpilor”, marcat pe planurile directoare de tragere şi care ar putea avea legătură cu descoperirile semnalate în acest sit.
Data descoperirii   2015
Suprafața sitului   100.000 mp.
Stare de conservare   bună / 29.02.2016
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 29.02.2016; Inundaţii: 2 / 29.02.2016; Ploi acide: 3 / 29.02.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 29.02.2016; Vandalism: 3 / 29.02.2016; Furturi: 1 / 29.02.2016; Incendii provocate: 3 / 29.02.2016
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   19.10.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara / I-II      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2015

Au fost realizate două sondaje în vederea stabilirii stratigrafiei sitului. Primul nivel, aflat între 0 și 0,2 m se caracterizează printr-un sol vegetal gri închis unde apar sporadic fragmente ceramice din epoca bronzului. Al doilea nive, între 0,2 și 0,6 metri, se caracterizează printr-un sol nisipos gri deschis în care apar fragmente ceramice, fragmente de chirpic, oase de animale, cochilii de scoici. Al treilea nivel, între 0,5- 1,2 m sol prezintă nisipos gri închis, în care apar fragmente ceramice, fragmente de chirpic, oase de animale. Al patrulea nivel, între 1,2-1,3 m prezintă sol nisipos galben deschis steril din punct de vedre arheologic.

Muzeul Regiunii Porților de Fier NEAGOE Marin Iulian
MANEA Cristian Dumitru

Bibliografie
1. Chițonu, Mădălin, 2015 [Fişă de sit]
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 77 [Publicaţie]
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 51, https://www.academia.edu/25571441/Repertoriul_a%C8%99ez%C4%83rilor_%C8%99i_descoperiririlor_Culturii_Co%C5%A3ofeni_%C3%AEn_Oltenia_Record_of_settlements_and_discoveries_in_Co%C5%A3ofeni_Civilization_in_Oltenia_ [Publicaţie]
4. Neagoe, Marin Iulian, Manea, Cristian Dumitru, Raport de diagnostic aheologic Comuna Vrata 2015, 2015 [Document de arhivă]
 
 
Scroll