Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   139713.24
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SJ-I-s-B-04843
Nume   Vallum de piatră de la Zalău
Județ   Sălaj
Unitate administrativă   Municipiul Zalău
Localitate   Zalău
Punct   Măguriţa
Reper   Zidul se afla la sud-est de localitatea Zalău şi traversează o pădure.
Reper hidrografic - nume   Ortelec
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure, păşune
Categorie   fortificaţie
Tip   val de piatră
Descriere   Deşi nu a fost cercetat, este foarte probabil ca zinul să se continue şi spre sud-vest, de-a lungul turnurilor care formează sistemul de supraveghere şi apărare a limesului Daciei în sectorul Zalău.
Observații   Zidul se continuă la nord-est, pe teritoriul comunei Mirşid (LMI SJ-I-m-B-04843.15, cod RAN 142131.05). Face parte din sistemul de supraveghere şi apărare a limesului Daciei în sectorul Zalău.
Stare de conservare   bună / 21.05.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 18.06.2021
Data ultimei modificări a fişei   18.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val de piatră  Epoca romană (sec. II - III) romană  

În această zonă, întregul ansamblu (valul de pământ şi şanţul) este bine păstrat pe o lungime ce depăşeşte 500 m. Înălţimea valului depăşeşte pe alocuri 2 m. Şanţul se întinde pe latura vestică.

SJ-I-m-B-04843.14 
Val de piatră  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

În locul denumit "La strâmtură" a fost identificată în anul 1976 o fortificaţie de tip burgus precum şi un zid de piatră care bloca intrarea în provincia romană. În anul 1994 a fost identificată continuarea acestui zid ce blochează valea si urcă pe malul stâng al văii pe la poalele Dealului Poguior. Această bucată de zid continuă valul de piatră din sectorul Mirşid.

SJ-I-m-B-04843.14 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2002, poz. 8, 22 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Luca, Sabin Adrian; Gudea, Nicolae, Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Sibiu, 2010, 81, https://www.academia.edu/2479799/Sabin_Adrian_LUCA_Nicolae_GUDEA_Repertoriul_arheologic_al_jude%C8%9Bului_S%C4%83laj_The_Archaeological_Repertoire_of_S%C4%83laj_County_Romania_ [Publicaţie]
3. Marcu, Felix, Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2020 [Fişă de sit]
4. Proiect "Limes. Frontierele Imperiului Roman în România", 2020, http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ [Publicaţie]
5. Băcueț-Crișan, Sanda; Zsolt, Csok, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pe teritoriul comunei Mirșid, 2014, 84 [Publicaţie]
 
 
Scroll