Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   139713.24
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SJ-I-s-B-04843
Name   Vallum de piatră de la Zalău
County   Sălaj
Commune   Municipiul Zalău
City/Town/Village   Zalău
Place   Măguriţa
Landmark   Zidul se afla la sud-est de localitatea Zalău şi traversează o pădure.
Hydrographic landmark - name   Ortelec
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   pădure, păşune
Site Class   fortificaţie
Site Type   val de piatră
Description   Deşi nu a fost cercetat, este foarte probabil ca zinul să se continue şi spre sud-vest, de-a lungul turnurilor care formează sistemul de supraveghere şi apărare a limesului Daciei în sectorul Zalău.
Notes   Zidul se continuă la nord-est, pe teritoriul comunei Mirşid (LMI SJ-I-m-B-04843.15, cod RAN 142131.05). Face parte din sistemul de supraveghere şi apărare a limesului Daciei în sectorul Zalău.
State of preservation   bună / 21.05.2020
Human risk   Afectare parţială: 2 / 18.06.2021
Last record update   18.06.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Val de piatră  Epoca romană (sec. II - III) romană  

În această zonă, întregul ansamblu (valul de pământ şi şanţul) este bine păstrat pe o lungime ce depăşeşte 500 m. Înălţimea valului depăşeşte pe alocuri 2 m. Şanţul se întinde pe latura vestică.

SJ-I-m-B-04843.14 
Val de piatră  Epoca romană (secolele al II-lea-al III-lea p. Chr.) romană  

În locul denumit "La strâmtură" a fost identificată în anul 1976 o fortificaţie de tip burgus precum şi un zid de piatră care bloca intrarea în provincia romană. În anul 1994 a fost identificată continuarea acestui zid ce blochează valea si urcă pe malul stâng al văii pe la poalele Dealului Poguior. Această bucată de zid continuă valul de piatră din sectorul Mirşid.

SJ-I-m-B-04843.14 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2002, poz. 8, 22 [Ordin MCC] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian; Gudea, Nicolae, Repertoriul arheologic al județului Sălaj, Sibiu, 2010, 81, https://www.academia.edu/2479799/Sabin_Adrian_LUCA_Nicolae_GUDEA_Repertoriul_arheologic_al_jude%C8%9Bului_S%C4%83laj_The_Archaeological_Repertoire_of_S%C4%83laj_County_Romania_ [Publicaţie]
3. Marcu, Felix, Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2020 [Fişă de sit]
4. Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2020, http://limesromania.ro/ro/articole/situri-arheologice/ [Publicaţie]
5. Băcueț-Crișan, Sanda; Zsolt, Csok, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea şi delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pe teritoriul comunei Mirșid, 2014, 84 [Publicaţie]
 
 
Scroll