Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23857
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1193  Number of records per page:
Previous pages 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (ascending) Map
179132.42
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic Biserica cu hramul Sf. Dumitru, Naşterea Domnului - Slobozia de la Bucureşti. Biserica "Sf. Dumitru, Naşterea Domnului", cunoscută şi ca Biserica Slobozia, se află la intersecţia Bulevardului Mărăşeşti cu Bulevardul Dimitrie Cantemir.   structură de cult; descoperire funerară   edificiu religios; necropolă   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Biserică, Necropolă, Aşezare   Epoca medievală, Epoca modernă / Sec. XVII, Sec. XVIII-XIX., 1743   28.10.2022 (actualizată)   Map*  
167507.01 Situl arheologic de la Căzăneşti - Săveasca. Situl este localizat la nord de DN67 sau Strada Căzăneşti, de-a lungul străzii Săveasca.   locuire   aşezare   Vâlcea   Căzăneşti, com. Municipiul Râmnicu Vâlcea   vestigii   Epoca bronzului   31.10.2022 (verificată)   Map*  
109782.02
 History Monuments List of 2010
64 Picture count: 64
Situl arheologic de la Drobeta-Turnu Severin - Str. Independenţei nr. 2. Situl se află pe terasa înaltă a Dunăii, la cca 50 de m de fluviu, în curtea Muzeului Regiunii „Porţilor de Fier”, între străzile Independenţei, Aurelian, Anghel Saligny şi malul Dunării.   aşezare fortificată   cetate   Mehedinţi   Drobeta-Turnu Severin, com. Municipiul Drobeta-Turnu Severin   Castru, Amfiteatru, Biserică, Basilică paleocreştină, Pod, Terme, Fortificaţie, Necropolă   Epoca romană, Epoca medievală / sec. II - VI, secolele XIV-XVI, sec. II, sec. XIII - XV, secolele XIII - XV   31.10.2022 (actualizată)   Map*  
86696.27 Situl arheologic de la Deva - Cartierul Dorobanţi (Foricon). Situl arheologic se găseşte pe prima terasă a Râului Mureş, în partea sudică a oraşului, în capătul estic al str. Dorobanţi, în zona imobilului nr. 28.   locuire   aşezare   Hunedoara   Deva, com. Municipiul Deva   aşezare   Eneolitic / mileniile al V-lea-al IV-lea a.Chr., mileniile al IV-lea-al III-lea a.Chr.   31.10.2022 (actualizată)   Map  
161428.16 Situl arheologic de la Făgăraşu Nou - TOP 73. Situl se află în zona de NNV a satului Făgăraşu Nou, pe un platou, în apropierea Văii Roştilor şi a DC37.   locuire   aşezare   Tulcea   Făgăraşu Nou, com. Topolog   aşezare   Epoca elenistică   31.10.2022 (creată)   Map*  
86696.30 Situl arheologic de la Deva - Cartierul Gojdu (Benzinării). Situl se află pe prima terasă a Râului Mureş, în partea central-estică a oraşului. Accesul se face din DN 7.   locuire   aşezare   Hunedoara   Deva, com. Municipiul Deva   aşezare   Epoca migraţiilor, Neolitic, Epoca bronzului / Sec. IV-VII   28.10.2022 (creată)   Map  
161437.18 Descoperirea izolată de epocă medievală de la Luminiţa - TOP 68. Descoperirea a fost făcută la V de satul Luminiţa, pe un platou, pe partea dreaptă a Văii Roştilor.   descoperire izolată   artefact   Tulcea   Luminiţa, com. Topolog   fragment ceramic   X-XI p. Chr.   31.10.2022 (creată)   Map*  
161437.20 Descoperirea izolată de la Luminiţa - TOP 70. Descoperirea a fost făcută la aproximativ 1,20 km SV de satul Luminiţa, pe un platou, pe partea dreaptă a Văii Roştilor.   descoperire izolată   artefact   Tulcea   Luminiţa, com. Topolog   fragment ceramic   Epoca romană, Epoca elenistică   31.10.2022 (creată)   Map*  
86696.16
Picture count: 3
Situl arheologic de la Deva - Dâmbul Popii. Situl se află la limita estică a localităţii, pe strada Depozitelor, pe prima terasă a Mureşului.   locuire; descoperire funerară   aşezare; necropolă   Hunedoara   Deva, com. Municipiul Deva   necroplă, aşezare   Epoca bronzului, Epoca romană / Sec. XVII-XVI a.Chr., Sec. XVII-XVI a.Chr. Sec. XIII-XII a.Chr., Sec. II-II   31.10.2022 (creată)   Map*  
161428.17 Situl arheologic de la Făgăraşu Nou - TOP 74. Situl se află la 2,50 km N de satul Făgăraşul Nou.   locuire   aşezare   Tulcea   Făgăraşu Nou, com. Topolog   aşezare   Epoca elenistică, Epoca romană   31.10.2022 (creată)   Map*  
86696.21 Situl arheologic de la Deva - Cartier Gojdu Nord. Situl se află pe prima terasă a Râului Mureş, în partea central-estică a oraşului, între str. M. Kogălniceanu, str. I. L. Caragiale şi al. Pescarilor. Accesul se face din aceste străzi.   locuire   aşezare   Hunedoara   Deva, com. Municipiul Deva   Aşezare   Epoca romană, Neolitic / mil. VI a.Chr.   28.10.2022 (actualizată)   Map  
161437.17 Descoperirea izolată de epocă romană de la Luminiţa - TOP 67. Descoperirea a fost făcută în partea de nord-vest a localităţii.   descoperire izolată   artefact   Tulcea   Luminiţa, com. Topolog   fragment ceramic   Epoca romană   31.10.2022 (creată)   Map*  
161437.19 Descoperirea izolată preistorică de la Luminiţa - TOP 69. Descoperirea a fost făcută în partea de sud-vest a localităţii, pe un platou, pe partea dreaptă a Văii Roştilor.   descoperire izolată   artefact   Tulcea   Luminiţa, com. Topolog   fragment ceramic   Preistorie   31.10.2022 (creată)   Map*  
40964.05
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic Biserica Medievală Evanghelică de la Feldioara - Marienburg. Situl este poziţionat pe malul stâng al Oltului. Biserica se află în imediata apropiere a cetăţii   structură de cult/religioasă   aşezare fortificată   Braşov   Feldioara, com. Feldioara   Aşezare fortificată, Cetate, cetate de pamânt, Aşezare, Necropolă, Biserică   Epoca bronzului, Epoca romană, Neolitic, Latène, Hallstatt, Epoca medievală / sec. XIII, XV, XVIII   31.10.2022 (actualizată)   Map  
86696.31 Situl arheologic de la Deva - Cartierul Ceangăi   locuire   aşezare   Hunedoara   Deva, com. Municipiul Deva   aşezare   Sec. II-III   31.10.2022 (creată)   Map  
161437.16 Tumulul de la Luminiţa - Movila Mare. Tumulul se află la nord-est de localitate, pe un platou înalt.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Luminiţa, com. Topolog   Tumul   Necunoscută   31.10.2022 (creată)   Map*  
167507.02
15 Picture count: 15
Situl arheologic de la Căzăneşti - La Pluta. Situl se află în extravilanul localităţii Căzăneşti, la sud-vest, la graniţa dintre UAT Râmnicu-Vâlcea şi Mihăeşti, la sud de Strada Principală a satului Buleta, la est de drumul comunal DC128.   locuire   aşezare   Vâlcea   Căzăneşti, com. Municipiul Râmnicu Vâlcea   Aşezare civilă   Epoca romană, Epoca bronzului / secolul al III-lea p. Chr., 3700 - 2700 a. Chr.   31.10.2022 (creată)   Map*  
161437.21 Situl arheologic de la Luminiţa - TOP 71. Situl se află la aproximativ 1,45 km SV de satul Luminiţa, pe un platou, pe partea dreaptă a Văii Roştilor.   locuire   aşezare   Tulcea   Luminiţa, com. Topolog   aşezare   Epoca romană, Eneolitic   31.10.2022 (creată)   Map*  
161437.22 Tumulul de la Luminiţa - TOP 72. Tumulul se află la SV de localitatea Luminiţa, în apropierea Văii Roştilor.   descoperire funerară   tumul   Tulcea   Luminiţa, com. Topolog   Tumul   Necunoscută   31.10.2022 (creată)   Map*  
140253.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul bisericii de lemn Sfinţii Arhangheli de la Benesat. Biserica se află în partea de nord a localităţii Benesat, la 430 m la nord-vest de râul Someş.   structură de cult   edificiu religios   Sălaj   Benesat, com. Benesat   Biserică de lemn, Cimitir   Epoca medievală / sec. XVII   31.10.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1193  Number of records per page:
Previous pages 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 Next pages
Scroll