Informaţii despre imagine
Autor   Cristian Găzdac et all
Titlu   Planul orașului roman Drobeta
Tip   imagine satelitară
Descriere   Dispunerea pe o imagine satelitară Google Earth a planului cu fortificația și necropolele orașului roman Drobeta.
Data imaginii   2015
Sursa   Cristian Găzdac, Agnes Alfoldy Găzdac, Marin Neagoe, Oana Neagoe, Drobeta. The neved abandoned city of Roman Dacia, Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2015, p. 54, harta 14
Referință internet   https://www.academia.edu/15356731/_Full_text_DROBETA_The_Never_Abandoned_City_of_Roman_Dacia
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   109782.09
Nume   Necropola romană de la Drobeta Turnu - Severin Ogaşul Tăbăcarilor
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Localitate   Drobeta-Turnu Severin
Punct   Ogaşul Tăbăcarilor
Reper   Situl se află în partea de sud-est a Municipiului Drobeta Turnu - Severin, între strada Ion Creangă, strada Nicolae Grigorescu şi malul Dunării, în punctul cunoscut sub numele de Ogaşul Tăbăcarilor, sub cartierele Tabaci şi CET Nord.
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   locuire
   
|<<
2 / 2
Scroll