Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code151807.08
NameSitul arheologic de la Alexandria - Limonagiul / Valea Vedei 07
CountyTeleorman
CommuneMunicipiul Alexandria
City/Town/VillageAlexandria
PlaceLimonagiul/ Valea Vedei 07 (VV 07)
LandmarkAşezarea este amplasată la est de Alexandria, pe terasa înaltă, estică a râului Vedea, în zona din aval a vechiului baraj de pe râu, aproximativ în dreptul străzilor Fraţii Goleşti şi Nicolae Bălcescu, la aproximativ 590 m sud-est de DN 6 şi de podul de peste Vedea şi la 560 m sud-vest de DJ 504.
Geomorphologyterasă
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionSitul are dimensiunile de cca. 290x90 m pe axele NV/SE respectiv NE/SV. Au fost descoperite vase şi fragmente ceramice, piese litice (silex, gresie, cuarţit), unelte de os şi corn, obiecte de cupru (verigi, ac), obiecte de podoabă (mărgele), plastică antropomorfă, alte obiecte de lut, provenite în special din trei complexe eneolitice timpurii şi unul de sec. V-VII d.Hr.
NotesSitul este afectat de eroziunea naturală, dar mai ales de o groapă de împrumut în partea de sud-vest.
Site Surface 290 x 90 m
Natural hazardsAlunecări de teren: 3 / 23.11.2020
Last record update18.3.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă  Eneolitic timpuriu (4500-4300 a.Chr.) Gumelniţa / A1 Ceramica eneolitică, cea mai frecventă categorie de descoperiri, este reprezentată de vase sau profile de vase parţial reconstituite, de recipiente bitronconice sau cu pereţii arcuiţi, vase cu pereţi puternic arcuiţi şi umăr pronunţat, castroane tronconice sau bitronconice cu umăr lăţit, castroane tronconice, boluri, capace, strecurători şi mai rar străchini şi vase rectangulare. Decorul cel mai frecvent este barbotina, excizia, însoţită uneori de încrustarea cu pastă albă sau roşie şi asociată cu pictura cu grafit, canelura şi mai rar incizia sau aplicaţiile plastice.
Ceramica descoperită în B1, lucrată atât la mână cât şi roată (raport aproximativ 6:1) este reprezentată exclusiv de oale borcan. Au fost reconstituite, în diferite proporţii, 14 vase dintre care 12 lucrate la mână. Au fost recuperate fragmente de vatră portabilă, unele cu decor incizat şi un număr mare de vălătuci de lut, în stare fragmentară sau întregi.
Nivelul şi complexele eneolitice timpurii pot fi datate aproximativ 4500-4300 a.Chr., pe baza analogiilor cu materiale ceramice din aşezări similare, mai ales de la sud de Dunăre (de ex. nivelurile inferioare de la Ovcharovo).
 
Aşezare deschisă  Hallstatt      
Aşezare deschisă  Epoca migraţiilor (secolele V-VII p.Chr) Ipoteşti-Cândeşti    
Aşezare  Epoca medievală      
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. preventivă 2019
Name Forename Role
MIREA Pavel 1
TORCICĂ Ion 1
Institution Role
Muzeul Județean Teleorman 1
2. evaluare de teren 2014
Name Forename Role
MIREA Pavel 1
TORCICĂ Ion 1
Institution Role
Muzeul Județean Teleorman 1
3. neprecizat 2005
Name Forename Role
MIREA Pavel 1
PĂTRAȘCU I. 1
Institution Role
Muzeul Județean Teleorman 1
4. neprecizat 2003
Name Forename Role
MIREA Pavel 1
ZAHARIA P. 1
Institution Role
Muzeul Județean Teleorman 1

Bibliography
1. Mirea, Pavel; Torcică, Ion, 92. Alexandria, jud. Teleorman. Punct "V.V. 07 - Limonagiul", Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 447-451, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=6287&d=Alexandria-Teleorman-V-V-07-%96-Limonagiul-2019 [Publicaţie] (site record source)
2. Mirea, Pavel, Pătrașcu, Ion, Alexandria. Repere arheologice și numismatice, Musica Viva, Ploieşti, 2006, 40, http://www.muzeulteleorman.ro/images/Alexandria_Repere%20arheologice%20si%20numismatice_redus.pdf [Publicaţie]
3. Mirea, Pavel et alii, Studiu arheologic, istoric şi etnografic aferent PUG - ului municipiului Alexandria, jud. Teleorman, Alexandria, 2016 [PUG]