Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   145122.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-II-a-A-12309
Name   Ansamblul bisericii evanghelice fortificate de la Alma Vii
County   Sibiu
Commune   Moşna
City/Town/Village   Alma Vii
Landmark   Ansamblul se află în partea de est a localităţii.
Hydrographic landmark - name   Haveş
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Site Class   locuire; structură de cult; descoperire funerară
Site Type   cetate; edificiu religios; necropolă
Ownership   privat
Owner   Parohia Evanghelică C.A. Alma Vii
Last record update   07.06.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV; transf. 1804) neprecizată     SB-II-m-A-12309.01 
Cetate sătească  Epoca medievală (sec. XIV; transf. 1804) neprecizată  

Incintă fortificată, cu turn de poartă, turn clopotniţă, alte două turnuri şi anexe.

SB-II-m-A-12309.02 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XIII)    

Înhumările au fost realizate anterior construirii incintei de secol XIV.

 
Necropolă  Epoca medievală (sec. XV-XVII)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă

* MĂGUREANU Andrei
* MĂGUREANU Despina
* MATEI Sebastian
* CONSTANTIN Cătălin

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, 2101, 396-398 [Ordin MCC] (site record source)
2. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Sibiu, 2003, 34 [Repertoriu] (site record source)
3. Măgureanu, Andrei; Măgureanu, Despina; Matei, Sebastian; Constantin, Cătălin, Raport comun de cercetare arheologică româno-norvegiene, București, 2015, http://www.almavii.ro/RaportComunDeCercetareArheologica.pdf [Publicaţie]
 
 
Scroll