Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   143931.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-A-11931
Name   Situl arheologic din epoca romană de la Apoldu de Jos - Roştat
County   Sibiu
Commune   Apoldu De Jos
City/Town/Village   Apoldu De Jos
Place   Roştat
Landmark   Situl se află pe panta estică, la 300 m sud de intravilan şi la 700 m vest de drumul comunal Apoldu de Jos - Apoldu de Sus.
Geomorphology   panta
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   În vatra satului şi la sud de aceasta, pe locul numit "Roştat", se află o întinsă aşezare rurală din care s-au ridicat, în decursul timpului, numeroase materiale arheologice, raportate, de regulă, la Apoldu de Sus.
Notes   În Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu este menţionat că vestigiile sunt prezente inclusiv în vatra satului.
Last record update   13.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.)    

Zidurile din piatră, în opus incertum, ale unor construcţii au apărut în vatra satului cu prilejul lucrării la fundaţia unei case, iar cantităţi însemnate de material tegular, unele cărămizi cu ştampila Leg. XIII Gemina, ţigle, olane, cărămizi pavimentare (tesserae de diferite forme, tegulae mammatae, tuburi pentru apeduct, se păstrează în colecţiile Muzeului Brukenthal, la alte muzee şi în colecţia Şcolii generale din localitate.”).

D. Popa aminteşte de urme de ziduri şi material tegular în vatra satului, punctul „Roştat”.

 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2070, 14, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 37 [Repertoriu] (site record source)
 
 
Scroll