Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   70584.01
Name   Situl arheologic de la Beharca - Podul Almăj
County   Dolj
Commune   Coţofenii Din Faţă
City/Town/Village   Beharca
Place   Podul de cale ferată
Landmark   Situl se află pe Valea Almăjului, lângă podul de cale ferată.
Hydrographic landmark - name   Valea Almăjului
Geomorphology   luncă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Este un sit arheologic pluristratificat format din aşezări Cernavodă III, Coţofeni, Verbicioara, Hallstatt şi La Tène.
Notes   A fost cercetat prin sondaje arheologice, realizate în anii 1957 şi 1964 de către Gheorghe Popillian. Situl se întinde şi pe raza localităţii Almăj (cod RAN: 70575.03).
Date of discovery   1923
Last record update   10.06.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic dezvoltat Cernavodă / III  

 
 
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni  

 
 
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara  

 
 
aşezare  Hallstatt    

 
 
aşezare  La Tène    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1964 Muzeul Regiunii Porților de FierPOPILIAN Gheorghe
2. sondaj 1957 Muzeul Regiunii Porților de FierPOPILIAN Gheorghe

Bibliography
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 20 [Publicaţie] (site record source)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Olteni Culturii Coţofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Târgu Jiu, 2016, 21, https://www.academia.edu/25571441/Repertoriul_a%C8%99ez%C4%83rilor_%C8%99i_descoperiririlor_Culturii_Co%C5%A3ofeni_%C3%AEn_Oltenia [Publicaţie]
3. Berciu, Dumitru, Arheologia preistorică a Olteniei, Ramuri, Craiova, 1939, 288 [Publicaţie]
4. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1976, 79 [Publicaţie]
5. Galbenu, Doina, Câteva probleme de trecere de la neolitic la epoca bronzului în Oltenia, SCIV, 23, 2, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1972, 262-269 [Publicaţie]
6. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea a I), Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie – Istorie, XII, Muzeul Olteniei, Craiova, 2000, 41, https://tinyurl.com/527dc4te [Publicaţie]
 
 
Scroll