Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   124974.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   NT-II-a-A-10593
Name   Ansamblul Mănăstirii Bistriţa
County   Neamţ
Commune   Alexandru Cel Bun
City/Town/Village   Bistriţa
Address   str. Mănăstirii, nr. 116
Place   Mănăstirea Bistriţa
Landmark   Mănăstirea se află la vest de municipiul Piatra-Neamţ, la 8 kilometri distanţă, pe drumul judeţean 155H.
Hydrographic landmark - name   Bistriţa
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   submontan
Land utility   locuire
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Description   Complex de uz monastic, întemeiat de către Alexandru cel Bun (1407), cu refaceri şi adaosuri în sec. XVI-XX. Înglobează mai multe clădiri: biserică, paraclis, stăreţie, chilii, clădiri economice, curtine, turn de poartă.
Site Surface   egală cu sprafaţa perimetrului înconjurat cu ziduri + zona de protecţie legală
State of preservation   bună / 23.01.2018
Natural hazards   Cutremur: 2 / 23.01.2018; Incendii: 3 / 23.01.2018; Exces de apă în sol: 3 / 23.01.2018
Ownership   privat
Owner   Mănăstirea Bistriţa
Last record update   29.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Mănăstire  Epoca medievală (sec. XIV - XIX)    

Ctitorie princiară şi necropolă a lui Alexandru cel Bun de la începutul sec. XV.

 
paraclis  Epoca medievală (1498)        
clădire  Epoca modernă (1792)        
casă domnească  Epoca medievală (1407)        
casă  Epoca medievală (sec. XVI)        
zid de incintă  Epoca modernă (1776)        
Biserică  Epoca medievală (sec. XVI)    

În anul 1554, Alexandru Lăpuşneanu reconstruieşte integral biserica "Adormirii Maicii Domnului".

NT-II-m-A-10593.01 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (sec. XVI)    

În anul 1498, Ştefan cel Mare a zidit pe latura de nord turnul clopotniţă cu paraclis, lângă care a fost ridicată de către Petru Rareş o casă domnească.

 
Turn  Epoca medievală (sec. XVI)       NT-II-m-A-10593.03 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. evaluare de teren 2017

Complexul Muzeal Județean Mureș ZOLTAN Soos
RUSU Adrian Andrei

Bibliography
1. Soos, Zoltan; Rusu, Adrian, Andrei, RAPORT TEHNIC DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, Tîrgu Mureș, 2017 [Raport] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2040,poziția 234-236, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf [Ordin MCC] (site record source)
 
 
Scroll