Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   107412.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MM-I-s-B-04375
Name   Aşezarea medievală de la Bogdan Vodă - Grădina lui Cârlig
County   Maramureş
Commune   Bogdan Vodă
City/Town/Village   Bogdan Vodă
Place   Grădina lui Cârlig
Landmark   pe marginea terasei înalte de 25-30 m din stânga Izei, în perimetrul localităţii
Hydrographic landmark - name   Iza
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare fortificată
Description   În urma săpăturilor arheologice din anii 1964 şi 1965, s-a stabilit că reşedinţa se compunea dintr-o locuinţă dreptunghiulară, cu două faze de construcţie, înconjurată de o curte. Reşedinţa feudală a aparţinut familiei bogdăneştilor. Prima fază a reşedinţei a fost datată la începutul secolului XIV sau chiar la sfârşitul secolului XIII, iar sfârşitul fazei a doua în jurul mijlocului secolului XIV, fără a depăşi cu mult această epocă.
Notes   Vestigiile au fost reacoperite şi s-a construit deasupra lor, peste un strat separator de carton gudronat, o zidărie din bolovani de piatră scoşi din albia Izei, legaţi cu beton, care marchează pe teren, la un nivel mai ridicat cu cca 0,60m şi cu exact aceeaşi grosime, conturul zidurilor originale. De asemenea, prin bârne de stejar, s-a încercat sugerarea elementelor verticale din scheletul de lemn al construcţiei.

Materialul arheologic recoltat se află în Muzeul Judeţean Maramureş şi Muzeul Naţional de Istorie al României.
Discoverer   R. Popa
Date of discovery   1956
Last record update   21.03.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Epoca medievală (sec. XIII - XIV) neprecizată  

 
 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1638, poz.20 [Ordin MCC] (site record source)
3. Kacsó, Carol, Repertoriul arheologic al județului Maramureş, Eurotip, Baia Mare, 2011, 261 [Publicaţie]
4. Popa, Radu, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-lea, Biblioteca Istorică, 18, Bucuresti, 1970, 235 [Publicaţie]