Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   20698.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BC-II-a-B-00794
Name   Ansamblul fostei Mănăstiri Bogdana
County   Bacău
Commune   Ştefan Cel Mare
City/Town/Village   Bogdana
Landmark   Ansamblul se află la 2 km de sat.
Hydrographic landmark - name   Bogdana
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Human risk   Afectare parţială: 2 / 27.10.2021
Ownership   privat
Owner   Mănăstirea Bogdana
Last record update   27.10.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
turn clopotniţă  epoca modernă (1755)        
zid de incintă  epoca modernă (sec. XVII-XIX)        
clădire  epoca modernă (sec. XVIII-XIX)        
chilie  epoca modernă (sec. XVIII-XIX)        
clădire  epoca modernă (sec. XVIII-XIX)        
Biserică  Epoca medievală târzie (sec. XVII)    

Biserica cu hramurile „Pogorârea Sf. Duh” şi "Sf. Treime" este construită din piatră şi cărămidă, cu plan treflat, iar naosul este separat de pronaos printr-un perete susţinut de doi stâlpi octogonali.
În 1940 a suferit puternice stricăciuni din cauza cutremului şi se pare că turla a fost refăcută în afara celor două baze vechi, cea pătrată şi cea octogonală, care sunt ridicate de la inceput.
Ctitorul mânăstirii Bogdana, mort în anul 1680, este înmormântat în biserică într-o nişă împodobită din zidul de miazăzi al pronaosului, iar piatra de mormânt are următoarea inscripţie: " Aici zace evlaviosul ctitor al acestui Sfânt lăcaş, milostivirea sa Solomon Bîrlădeanu, mare logofăt. A răposat în zilele evlaviosului Ioan Antonie Voievod în anul 7188 de la facerea lumii, iar de la întrupare 1680, luna martie".
În biserica mânăstirii mai sunt două morminte, dintre care unul este al căpitanului Matei Lepădatu, iar cel de-al doilea, lângă uşa bisericii, este al logofătului Ioan Cantacuzino.

BC-II-m-B-00794.01 
Paraclis  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)       BC-II-m-B-00794.02 
Construcţie  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)       BC-II-m-B-00794.03 
Chilii  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)       BC-II-m-B-00794.04 
Turn clopotniţă  Epoca medievală târzie (sec. XVIII)       BC-II-m-B-00794.05 
Zid de incintă  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVII-XIX)       BC-II-m-B-00794.06 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 190, poz. 167-173, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/bacau.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Artimon, Alexandru, Contribuții istorico-arheologice privind satul și mănăstirea Bogdana, Carpica, XXVII, 1998, 73-94, https://biblioteca-digitala.ro/?volum=979-carpica--xxvii-1998 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll