Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   51163.01
Name   Depozitul de bronzuri de la Brădişoru de Jos
County   Caraş-Severin
Commune   Oraş Oraviţa
City/Town/Village   Brădişoru De Jos
Site Class   descoperire izolată
Site Type   depozit
Last record update   10.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
arme / topor neprecizată     un fragment de la un topor perforat, şlefuită  
vase / vas neprecizată     un vas cenuşiu, bitronconic  
vase / vas neprecizată     La MBT se află un mic vas bitronconic  
Depozit  Epoca bronzului neprecizată  

De pe teritoriul satului Brădişorul de Jos (fost Măidan) provin două brăţări de bronz, înlănţuite, o daltă de bronz şi un vas de lut atribuite epocii bronzului. Brăţările se aflau în colecţia fostei Şcoli Civile de băieţi din Orşova, iar dalta este la Muzeul Banatului.

 
tezaur  necunoscută neprecizată    
Tumuli  necunoscută neprecizată      

Bibliography
1. Petrovszky, R., Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î. e. n (partea I), Banatica, 2, 1973, 385-394 [Publicaţie]
2. Gumă, Marian, Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României, BT, 4, 1993, 251, 286 [Publicaţie]
3. Petrovszky, R., Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor judeţului Caraş Severin, din paleolitic până în secolul al V-lea î. e. n (partea I), Banatica, 2, 1973, 392 [Publicaţie]
4. Medeleţ, Florin, Contribuţii la repertoriul numismatic al Banatului, Epoca Latene. Secolul IV î. Chr., AnB(SN), 3, 1994, 254 [Publicaţie]
5. Medeleţ, Florin; Bughilan, I., Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, 1987, 111 [Publicaţie]
6. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al judeţului Caraş Severin, Editura Economică, 2004, 39 [Repertoriu] (site record source)
 
 
Scroll