Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code115904.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010MS-I-s-B-15351
NameSitul arheologic de la Brâncoveneşti - Castel
CountyMureş
CommuneBrâncoveneşti
City/Town/VillageBrâncoveneşti
PlaceCastel (Castelul medieval)
LandmarkSitul se află la 11 km de Reghin, la marginea nordică a localităţii, pe malul drept al Mureşului.
Geomorphologydeal
Site Classlocuire
Site Typecastel
Site Surface 2,55 ha
State of preservationmedie / 06.01.2009
Ownershipprivat?
OwnerKemeny Nagy Geza
Last record update27.9.2012
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Castel  Epoca medievală      
Biserică  Epoca medievală      
Necropolă  Epoca medievală      
Castru  Epoca romană (sec. II - III) romană Suprapus parţial de castel

Castrul a constituit în concepţia strategică militară romană, important pilon defensiv, ca punct de apărare a sectorului estic de pe cursul Mureşului superior. Obiectivul aparţinea Daciei Porolissensis. În literatura de specialitate este cunoscut încă din sec. al XIX-lea. Exploatarea castrului prin săpături şi sondaje nu s-a putut efectua decât parţial. În evoluţia sa, castrul a avut două faze, prima de pământ, mai mică, iar cea de-a doua fază din piatră. Castrul de piatră avea orientarea est-vest; formă dreptunghiulară, cu colţurile uşor rotunjite, prevăzute cu bastioane (dimensiunile castrului 177x144 m; 2,55 ha). Zidul de incintă are grosimea de 1 m. Valul castrului de pământ este aplatizat de vreme. În mijlocul laturii vestice s-a descoperit o poartă, largă de 2 m, probabil porta decumana. Pe latura de vest castrul avea două şanţuri de apărare. Vestigiile arheologice descoperite în interiorul castrului constau în ceramică romană, fragmente de terra sigillata, o fibulă de bronz, cărămizi, ţigle, olane etc.
În zonă şi în aşezarea civilă, situată la cca. 150 m sud-vest, au fost descoperite materiale romane. În şanţul de apărare interior, au fost descoperite fragmente de capiteluri de colană, 50 de monumente epigrafice şi sculpturale. Piesele au fost probabil utilizate ca material pentru refacerea zidului de incintă.
În iulie 1975 a fost investigată exclusiv aşezarea civilă, fiind identificate resturi de locuinţe din lemn, o fântână, ceramică romană (atelierele de la Cristeşti), fragmentele de ţigle şi cărămizi sunt puţin numeroase. Au fost descoperite şi vase modelate cu mâna cu decor alveolar, dovadă a continuităţii dacice. În 1984 s-a descoperit un atelier de olărit, în aşezarea civilă.
În faţa atelierului s-a descoperit o parte din drumul de acces la castru. Drumul are lîţimea de 2,50 m şi este acoperit cu un strat subţire de prundiş, iar la margine, din loc în loc, se află bolovani mari. Săpăturile din castrul de la Brâncoveneşti au pus în lumină numeroase stele funerare, cu inscripţii, monede care datează de la Hadrianus, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, Commodus, Septimiu Severus, Caracalla, Iulia Domna, Gordian III, Filip Arabul.
MS-I-m-B-15351.02 
Aşezare civilă  Epoca romană (sec. II - III) romană Suprapus parţial de castel  
Aşezare  Neolitic neprecizată    
Drum  Epoca romană (sec. II - III) romană    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2012  
Institution Role
MJ Mureş instituție organizatoare
2. 1970-1987  

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură "Mureș", Târgu Mureș, 1995, 84-88 [Repertoriu] (site record source)
3. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, 167 [Publicaţie] (site record source)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1732, 39 [Ordin MCC] (site record source)