Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.41
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-I-s-B-17900
Name   Biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului şi Sf. Filofteia - Răzvan de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Biserica Răsvan, Nr. 7, sector 3
Landmark   Biserica Răzvan este localizată în centrul capitalei, pe strada cu acelaşi nume, la est de Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou.
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Cercetarea spaţiului biserici Răzvan fost realizată în anii 1950 prin sondaje trasate în interiorul şi în curtea monumentului. După decaparea nivelului de incendiere aparţinând incendiului din 1847, au fost descoperite structuri de locuire din sec. XV şi prima jumătate a sec. XVI, bordeie şi un cuptor pentru reducerea minereului. Acest nivel de locuire este suprapus de morminte ce aparţin perioadei cuprinse între sec. XVI-XVII, ce afectează în mare mare parte complexele de locuire mai sus menţionate.
Last record update   28.10.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (înc. sec. XVIII)    

Pentru un timp, ctitorirea bisericii i-a fost atribuită, fără dovezi, domnitorului Moldovei, Ştefan Răzvan Voievod. Prima biserică în acest loc a fost probabil ridicată de Răsvan probabil un căpitan din timpul lui Matei Basarab, amintit în pomelnicul bisericii. Mai târziu s-a teoretizat faptul că lăcaşul a fost ctitorit în vremea lui Constantin Brâncoveanu. Biserica a fost refăcută în 1706, de Bârcă Cojescu, fost mare logofăt, Vlădaia, mama sa, şi Enache (Ianache) Văcărescu. Pisania care dovedeşte acest lucru a fost descoperită păstrată în nicip, cu faţa în jos, fiind refolosită ca pavaj odată cu refacerea bisericii în secolul al XIX-lea, după ce incendiul de la 23 martie 1847 a distrus turla lăcaşului. Reparaţiile de după incendiu au constat în acoperirea zidurilor cu mortar alb, ceea ce a acoperit vechile podoabe şi arhitectura precedentă. Pridvorul a fost închis cu panouri de zidărie şi au dispărut pisania şi ancadramentul intrării. De asemenea, a fost ridicat nivelul din pridvor cu 1.5m, astfel modificându-se vechea intrare. La jumatatea secolului al XIX-lea, biserica avea nevoie de reparaţii ample, însă datorită administraţiei bisericilor, acestea au început mai tarziu. Pe 8 august 1857, Ministerul Cultelor i-a cerut arhitectului Schlatter să verifice situaţia bisericii, acesta relatând că tencuiala a fost dată jos de pe pereţi. În 1909, Comisiune Monumentelor Istorice l-a delegat pe arhitectul N. Ghika - Budeşti să verifice reparaţiile necesare, însă acest proiect a fost reluat dupa 60 de ani, când a fost restaurat lăcaşul de cult. În urma restaurărilor a fost descoperită pisania, ce a confirmat că biserica de piatră a fost ctitorită de Ianache Văcărescu, precum şi de ceilalţi consemnaţi în pomelnic.

B-II-m-B-18158.01 
Necropolă  Epoca medievală şi modernă (Sec. XVII-XIX)    

Mormintele de inhumaţie descoperite aparţin perioadei cuprinse între sec. XVI-XVII, afectând în mare parte complexele de locuire din sec. XV şi prima jumătate a sec. XVI. Un mormânt a fost descoperit şi sub temelia bisericii, indicând prezenţa unei biserici mai vechi.

B-I-s-B-17900.01 
Aşezare  Epoca medievală (Sec. XV-XVI)    

Au fost descoperite în cercetările din anii 1950 urme de locuire din a doua jumătate a secolului XV şi prima jumătate a secolului XVI. În partea de sud-vest a bisericii s-au descoperit rămăşiţele unui cuptor de redus minereul de cupru, distrus în întregime de înhumările din secolele XVI-XVII. În preajma acestui cuptor s-au găsit fragmente ceramice din a doua jumătate a secolului XV. Aşezarea din această perioadă este cea care se întindea de pe malurile Dâmboviţei până în zona străzii Blănari în nord.

B-I-s-B-17900.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1956

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti ROSETTI Dinu V.
MORINTZ Sebastian
CANTACUZINO Gheoghe

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 476, poz. 431-432 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului, Sf. Filofteia - Răsvan de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 19, Imprimeria Centrala, 1921-1938, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0622-biserica-adormirea-maicii-domnului-sf-filofteia-rasvan-str-biserica-razvan-nr-3-bucuresti/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Ștefanescu, Aristide, Pisania bisericii Mănăstirii Răzvan din Bucureşti, Bucureşti - Materiale de Istorie şi Muzeografie, XIII, Muzeul de Istorie şi Artă al municipiului Bucureşti, Bucuresti, 1999, 187-192, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11972-pisania-bisericii-manastirii-razvan-din-bucuresti--bucuresti-materiale-de-istorie-si-muzeografie--xiii-1999 [Publicaţie] (site record source)
4. Morintz, Sebastian; Cantacuzino, Gheorghe I.; Rosetti, Dinu V., Şantierul arheologic Bucureşti, Materiale şi cercetări arheologice, 5, 1959, 631-654, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1959_num_5_1_1182 [Publicaţie]
5. Ignat, Theodor, Studiu Arheologic. PUZ Sector 3 al Municipiului București, 2018 [PUG]
 
 
Scroll