Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.160
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-19682
Name   Situl arheologic de la Bucureşti Aşezămintele Brâncoveneşti - Biserica Domniţa Bălaşa
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Strada Sfinţii Apostoli 60
Landmark   Biserica se află la vest de Piaţa Unirii, lângă Palatul Justiţiei, pe malul sudic al râului Dâmboviţa.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult; descoperire funerară; locuire
Site Type   edificiu religios; necropolă; aşezare
Description   Biserica actuală a fost ridicată la finalul secolului al XIX-lea, pe locul unei biserici mai vechi, cu hramul Înălţarea Domnului, ce data din 1751, fiind construită de către Bălaşa, fiica lui Constantin-Vodă Brâncoveanu, şi de către soţul acesteia, Paharnicul Manolache Lambrino. Cei doi zidiseră în apropiere şi o altă biserică în anii 1743-1744 cu hramul Botezul Domnului, demolată în 1871 odată cu casele ctitorilor. Această biserică era folosită ca paraclis al caselor lui Lambrino.
Last record update   21.03.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (Sec. XVI - Sec. XVII)    

Prima biserică despre care sunt izvoare documentare a fost ridicată pe aceste locuri în anii 1742-1744, a fost ctitorită de Domniţa Bălaşa şi soţul ei, marele ban Manolache Rangabe, zis Lambrino. Avea o singură navă centrală şi două nave laterale mai mici, fără niciun fel de turlă şi a fost folosită ca paraclis al familiei. A fost dărâmată în 1871, iar pe locul altarului s-a pus o piatră comemorativă în 1883.

În anul 1959, în curtea bisericii au avut loc săpături arheologice pentru subzidirea temeliilor şi pentru repararea crăpăturilor zidurilor actualei biserici Domniţa Bălaşa ce datează din 1881. Fiind descoperite cu acest prilej câteva ziduri aparţinând unei construcţii medievale, între 20 august şi 15 septembrie 1959 s-a efectuat un sondaj arheologic condus de Gheorghe Cantacuzino ce a dus la degajarea în partea dinspre sud a unei vechi biserici, construită din cărămizi, situată în mare parte sub actuala biserică. La momentul respectiv, s-au stabilit trei faze în evoluţia ei, prima fiind considerată ca fiind construită la sfârşitul secolului al XVI-lea sau începutul celui de-al XVII-lea. În faza a doua zidurile au fost demantelate şi o nouă construcţie cu ziduri groase a fost a fost ridicată, după interpretarea arheologului probabil la mijlocul secolului la XVII-lea, iar în faza a treia a fost adăugat un pridvor. Noi interpretări în urma cercetărilor din 2020 consideră că etapa I ar reprezenta ruinele bisericii ridicată de Domniţa Bălaşa între 1750-1753, deci secolul XVIII, iar etapa a doua se referă la biserica ridicată de Safta Brâncoveanu la 1842.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie (Sec. XVIII)    

Au fost identificate arheologic în cercetările din 1959 două cavouri, unul in interiorul pronaosului, altul la exteriorul său, în care s-au găsit oseminte umane răvăşite, aparţinînd mai multor schelete dezgropate din alte morminte. Cavourile au fost zidite cu acelaşi fel de materiale ca şi pridvorul.

 
Aşezare  Epoca medievală târzie (Sec. XVIII)    

În 1985, la 30 m nord-est de altarul bisericii, a fost dezvelită o construcţie patrulateră din bârne de lemn, cu suprafaţa de peste 150 mp. Datează din prima jumătate a sec. XVIII, fiind posibil anexa gospodăriei boierilor Brâncoveanu sau a Curţii Domneşti.

 
Biserică  Epoca medievală târzie - epoca modernă (Sec. XVIII - Sec. XIX)    

În 1751-1753, Domniţa Bălaşa zideşte alături de prima ctitorie, folosită apoi ca paraclis, pe locul bisericii de astăzi, un al doilea lăcaş, cu hramul Înălţarea Domnului. În jurul bisericii s-a înfiinţat o şcoală (1745) şi un azil de bătrâni (1761).
După cutremurul din 1838, aceasta a fost dărâmată şi s-a construit o a treia biserică, pe locul celei vechi, mai mare ca dimensiuni, în stil neo-gotic, care a purtat acelaşi hram. Cea de-a treia biserică a fost ctitorită în 1842 de Safta Brâncoveanu, văduva marelui ban Grigore Brâncoveanu, care mai târziu a fondat şi Spitalul Brâncovenesc din apropiere, inaugurat la 14 octombrie 1838.
Biserica actuală Domniţa Bălaşa din Bucureşti a fost construită în anii 1881 - 1885, în stil neoromantic şi neobizantin după planurile de arhitectură întocmite de Alexandru Hristea Orăscu împreună cu Carol Benesch şi Hartman şi avizate de André Lecomte du Noüy.

 
Chilie  Epoca medievală târzie (Sec. XVIII)    

Cercetările arheologice preventive în 2020 în zona de sud-vest a curţii Bisericii Domniţa Bălaşa au scos la lumină mai multe structuri de ziduri ce aparţin unei clădiri identificată ca aparţinând chiliilor bisericii în care au funcţionat Azilul de femei şi Şcoala de băieţi, înfiinţate de Domniţa Bălaşa după mijlocul secolului al XVIII-lea.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2020

Muzeul Municipiului București IGNAT Theodor
MANEA Ioana
2. cercetare preventivă 1985

Muzeul de Istorie şi Artă al Municipiului Bucureşti PANAIT I. Panait
3. cercetare preventivă 1959

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti CANTACUZINO Gheorghe

Bibliography
1. Ignat, Theodor, Documentație pentru obținerea autorizației de cercetare arheologică preventivă (Autorizație nr. 497/16.10.2018), 2018 [Document de arhivă] (site record source)
2. Cantacuzino Gh. I, Cercetările arheologice în zona dintre Dealul Patriarhiei şi Dealul Mihai Vodă, Materiale și Cercetări Arheologice, VIII, 1962, 773-787, https://www.persee.fr/doc/mcarh_0076-5147_1962_num_8_1_1337 [Publicaţie] (site record source)
3. Panai I. Panait, O construcţie deosebită din lemn în zona fostului spital Brâncovenesc, Cercetări arheologice în Bucureşti, IV, Muzeion, București, 1992, 133-137, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=65021-o-constructie-deosebita-din-lemn-in-zona-fostului-spital-brancovenesc--cercetari-arheologice-in-bucuresti--4-iv-1992 [Publicaţie] (site record source)
4. Țico, C., Contribuţii arheologice la cunoaşterea complexului arhitectonic Văcăreşti, Cercetări arheologice în Bucureşti, III, București, 1981, 240-255, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64989-contributii-arheologice-la-cunoasterea-ansamblului-arhitectonic-vacaresti--cercetari-arheologice-in-bucuresti--3-iii-1981 [Publicaţie]
5. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul "Înălţarea Domnului" - Domniţa Bălaşa", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 3, Imprimeria Centrala, 1921-1943, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0560-biserica-inaltarea-domnului-domnita-balasa-bucuresti-str-sf-apostoli-nr-60/ [Document de arhivă]
6. Ignat, Theodor, Fișă sit arheologic nr. 2019, Studiu arheologic. Teritoriul administrativ al Sectorului 4. Zona de Nord, 2019 [PUG]
7. Stoicescu, Nicolae, Repertoriul bibliografic al monumentelor feudale din Bucureşti, Basilica, București, 2017, 315-319 [Publicaţie]
8. Ignat, Theodor; Manea, Ioana, Rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2020 de la Biserica Domniţa Bălaşa, Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, Cetatea de Scaun, București, 2020, 264-293, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=101391-rezultatele-cercetarilor-arheologice-din-anul-2020-de-la-biserica-domnita-balasa-the-results-of-the-archaeological-research-from-2020-at-domnita-balasa-church--revista-de-cercetari-arheologice-si-numismatice-rcan--6-vi-2020 [Publicaţie]
 
 
Scroll