Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.194
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-19861
Name   Biserica cu hramul Sfântul Nicolae de la Bucureşti - Biserica Albă
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Calea Victoriei 110
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Last record update   31.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (1715)    

Cu ocazia săpăturilor arheologice întreprinse în anul 2012, au fost identificate ruinele zidurilor altarului, catapetesmei şi naosului de la această primă biserică, altarul acesteia fiind situat pe locul pronaosului bisericii de azi.

Pisania pusă în 1827 afirma că a fost ridicată din nou, de preotul Neagu Dîrvaş, jupâneasa Vişa şi jupâneasa Rada. Biserica a fost numită "a popii Dîrvaş", "biserica Vişchii", iar mai apoi, după 1810, a primit numele de "Biserica Albă".

 
Biserică  Epoca modernă (1827)    

Biserica construită la începutul secolului XVIII fiind ruinată din cauza cutremurelor, a fost rezidită din temelii în anul 1827 de marele clucer Nicolae Trăsnea şi de soţia sa Maria, când i s-a adaugat bisericii şi hramul "sf. Prooroc Ilie Tesviteanul", însă nu a fost pictată. La 1802 în jurul bisericii se aflau chilii care au fost dărâmate între 1866-1900, în timpul alinierii Căii Victoriei. Clădirea bisericii a fost restaurată în 1872-1873, când au fost refăcute turlele din lemn, pardoselele, ferestrele şi învelitorile tindei, iar Nicolae Tăttărescu a împodobit biserica prin picturile sale. A fost înfrumuseţată în stil brâncovenesc, cu tâmplă de lemn sculptat şi policromat, adusă de la o fostă biserica dărâmată, a metocului Episcopiei Râmnicului. Biserica a mai fost restaurată în 1910 şi din nou după cutremurul din martie 1977, când au fost refacute zidurile şi a fost restaurată pictura. Alte lucrări au avut loc în 1988, când s-a refăcut complet instalaţia electrică, s-au restaurat pictura în ulei, cataplasma, icoanele acesteia, întregul mobilier sculptat în lemn şi policrom. Pentru altar a fost comandat şi adus mobilier din lemn de stejar cu sculpturi tradiţionale româneşti şi creştine.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie - Epoca modernă (sec. XVII-XIX)    

Săpăturile arheologice întreprinse în anul 2012 au indentificat existenţa unui cimitir în jurul bisericii Albe, din secolele XVIII-XIX. Au fost cercetate 11 morminte.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2012-2013

Muzeul Municipiului București MĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
POPESCU Raluca Iuliana
NESTORESCU Cristian
MITROI Florina

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 611, poz. 2187 [Ordin MCC] (site record source)
2. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Sfântul Nicolae - Albă de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 3, Imprimeria Centrala, 1921-1943, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0537-biserica-sf-nicolae-alba-bucuresti-calea-victoriei-110/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 220-224, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
4. Giurescu, C. C., Istoria Bucureştilor Din Cele Mai Vechi Timpuri Pînă În Zilele Noastre, Editura Pentru Literatura, Bucuresti, 1966, https://archive.org/details/istoria_bucurestilor_din_cele_mai_vechi_timpuri_pana_in_zilele_noastre/mode/2up [Publicaţie] (site record source)
5. Moței, Raluca Iuliana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București, 2019 [PUG]
6. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe (coord.), Cercetări arheologice la Biserica Sfântul Nicolae „Albă“, Istoria orașului București, Mistral, București, 2015, https://www.academia.edu/25236182/Cercetari_arheologice_la_Biserica_Sf_Nicolae_Alba_ [Publicaţie]
 
 
Scroll