Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.156
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-A-17931
Name   Biserica cu hramul Sfântul Nicolae Dintr-o Zi de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   str. Academiei, nr. 22, sector 1
Landmark   Biserica este localizată la est de râul Dâmboviţa, la intersecţia dintre Strada Academiei cu Strada Biserica Enei.
Hydrographic landmark - name   Dâmboviţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult/religioasă
Site Type   biserică
Notes   Biserica a fost ctitorită din piatră, în 1702, de către doamna Marica, soţia lui Constantin Brâncoveanu, în locul celei de lemn, construită de Neagul Postelnicul, fratele bunicului acesteia. În 1825, biserica a fost deteriorată în urma unui incendiu, însa a fost refacută în 1826-1827, în timpul lui Grigore Ghica Vodă, timp în care i s-a pus şi pisanie. Până în 1886-1890 biserica era înconjurată de clădiri ce aduceau venituri acesteia, astfel neavând nevoie de subvenţia primăriei, însă după această dată, primaria a luat din terenurile bisericii pentru modernizarea oraşului. Între 1911-1945, biserica a fost folosită drept loc de închinare pentru comunitatea albaneză din Bucureşti. În 1914 au avut loc lucrari de restaurare a bisericii, însă acestea au modificat caracterul istoric şi artistic al construcţiei, considerate contrare legii pentru conservarea monumentelor istorice. Conform unui referat de pe 12 aprilie 1935, au fost începute lucrări de restaurare, însă fără autorizaţie. În 1942 au fost aprobate lucrări de reparare a bisericii, care a fost afectată în urma cutremurului din 1940. În 1948 au fost realizate lucrari de restaurare, în conformitate cu prevederile Comisiunii Monumentelor Istorice, când s-au consolidat treptele scării spre clopotniă, a zidariei, a fost reparată faţada, s-au înlocuit temeliile, au fost curăţate cadrele de piatră de la ferestre şi s-a vopsit întreaga faţadă.
Last record update   20.09.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (secolele XVIII-XX)    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2004-2007 Începând cu anul 2004, biserica intră în reparații, diverse lucrări de consolidare, care au dus la descoperire unui număr de 84 de morminte cu inventarul funerar aferent și a unor elemente de zidărie ce aparțineau unei biserici anterioare. Muzeul Municipiului BucureștiMĂNUCU - ADAMEŞTEANU Gheorghe
VINTILĂ Camelia Mirela
2. sondaj 1971 În 1971 se desfășoară prima intervenție arheologică, respectiv un sondaj în curtea bisericii, pe latura de sud. Muzeul Municipiului BucureștiȘTEFĂNESCU A.

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 459, poz. 213 [Ordin MCC] (site record source)
2. Greceanu, Radu, Anonimul brîncovenesc, Cronicari munteni. Ediție îngrijită de Mihail Gregorian. Studiu introductiv de Eugen Stănescu, II, Pentru Literatură, București, 1961, 209 [Publicaţie] (site record source)
3. Ștefănescu, Aristide, Consemnări arheologice pe șantierele de construcții. Biserica Dintr-o Zi, Cercetări Arheologice în București, III, București, 1981, 271-272 [Publicaţie] (site record source)
4. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe; Vintilă, Camelia Mirela; Poll, Ingrid, Biserica Sf. Nicolae „Dintr-o Zi”, din București, ctitorie a Doamnei Maria Brâncoveanu. Cercetări arheologice (2006-2007), Mărturii Brâncovenești. Seria Istoria orașului București, 5, A.G.I.R., 2014, 74-76 [Publicaţie] (site record source)
5. Elian, A.; Bălan, Constantin; Chircă, H.; Diaconescu, Olimpia, Inscripții medievale ale României. Orașul București, I (1395-1800), Academiei R.S.R., București, 1965, 249 [Publicaţie] (site record source)
6. Muzeul Municipiului București, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
7. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica cu hramul Sfântul Nicolae Dintr-o Zi de la Bucureşti", Imprimeria Națională, 1914-1951, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0600-biserica-sf-nicolae-dintr-o-zi-bucuresti-str-academiei-nr-22/ [Document de arhivă] (site record source)
8. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 126-128, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)