Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.189
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-B-19231, B-II-m-B-18987
Name   Situl arheologic Biserica cu hramul Izvorul Tămăduirii - Mavrogheni
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. Monetăriei Nr. 4
Landmark   Biserica este localizată la intersecţia dintre Strada Monetăriei şi Şoseaua Kiseleff, la S-V de Parcul Kiseleff şi la nord de Muzeul Ţăranului Român.
Site Class   structură de cult; descoperire funerară
Site Type   edificiu religios; necropolă
Description   Biserica era parte din vastul domeniu de cca 16 ha al domnitorului Nicolae Petru Mavrogheni, ce se întindea în afara oraşului, la capătul Podului Mogoşoaia (actuala Calea Victoriei). Cunoscută în secolul al XVIII-lea drept "Biserica de la capul podului", a fost ctitorită de Nicolae Vodă Mavrogheni şi de către soţia sa, Maria, în 1785-1789.
Human risk   Afectare parţială: 2 / 13.03.2020
Last record update   07.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (1785 - 1787)    

Biserica a avut parte de lucrări de consolidare în 1838, după cutremur, în 1847, în 1890. În anul 1902, biserica a fost spălată şi reparată în zonele deteriorate. Alte reparaţii au avut loc în 1926, când au fost restaurate picturile din interiorul bisericii. Noi lucrări au fost realizate în 1941 şi 1945, iar între 1971-1973 s-au consolidat bolţile şi au fost înlocuite vechile picturi în ulei, la momentul respectiv fiind distruse complet. Noile picturi au fost realizate de Costin Ioanid, Gheorghe Rizoiu, Costică Cantea, Petru Manea şi Dan Neamu.

În 1864, în conformitate cu prevederile din Legea secularizării averilor mănăstireşti, parcela lăcaşului de cult se reduce. O nouă restrângere a avut loc în 1895, când pe latura de est a parcelei care se întindea până la şoseaua Kiseleff, a fost ridicată, după planurile arhitectului italian Guido Magni, Şcoala primară ”Mavrogheni”, în prezent Şcoala Gimnazială „I. H. Rădulescu”.

 
Necropolă  Epoca modernă (Sec. XVIII-XX)    

În 1895, pe latura de est a parcelei care se întindea până la şoseaua Kiseleff, a fost ridicată, după planurile arhitectului italian Guido Magni, Şcoala primară „Mavrogheni” , în prezent şcoala Gimnazială “I. H. Rădulescu. Noua clădire a şcolii a suprapus parţial cimitirul din jurul lăcaşului de cult care a funcţionat cel mai probabil de la sfârşitul secolului XVIII şi până la începutul secolului XX.

În timpul lucrărilor de consolidare a sălii de sport a Scolii Gimnaziale “I. H. Rădulescu” (monument istoric cod LMI 2015 B-II-m-B-18987), au fost descoperite mai multe oseminte umane. În lunile mai-iulie 2018 au fost realizate cercetări arheologice preventive fiind descoperite cca. 94 de morminte/grupări de resturi osteologice umane. Cimitirul a fost utilizat intens în a doua parte a secolului XIX când datorită poziţiei sale marginale a putut fi folosit deşi Legea pentru înmormântări promulgată de Alexandru Ioan Cuza interzicea înhumările în interiorul oraşelor.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2018

Muzeul Municipiului București IGNAT Theodor
MOȚEI Raluca
CLEȘIU Sorins
STREINU Alina
DARIE Adelina

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 560, poz. 1528 [Ordin MCC] (site record source)
2. Ionnescu-Gion, George I., Istoria Bucurescilor, Bucureşti, 1899, 198 [Publicaţie] (site record source)
3. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucureşti, 2016, 188, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
4. Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Izvorul Tămăduirii - Mavrogheni", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 20, Imprimeria Națională, 1921-1947, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0554-biserica-izvorul-tamaduirii-mavrogheni-bucuresti-str-monetariei-nr-4/ [Document de arhivă] (site record source)
5. Moței, Raluca Iuliana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișa de sit Biserica Mavrogheni, 2019 [PUG]
 
 
Scroll