Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179132.201
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   B-II-m-B-19880
Name   Situl arheologic Biserica cu hramul Sfântul Visarion Vechi de la Bucureşti
County   Bucureşti
Commune   Municipiul Bucureşti
City/Town/Village   Bucureşti
Address   Str. I.C. Visarion nr. 14
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica cu hramul Sfântul Visarion Vechi se afla în aceeaşi curte cu biserica Sf. Visarion - Nouă, la est de aceasta, fiind demolată parţial în anul 1964. A fost salvat pridvorul, cu trei arcade bine proporţionate, pronaosul şi turnul scării, care prezentau elemente arhitecturale importante. Aceste elemente aveau să fie restaurate şi consolidate în anii 1965-1966, de către parohie, cu sprijinul DMI. În anii 1997-1998 întregul edificiu rămas a fost consolidat şi restaurat pentru a fi refolosită drept capelă.
Last record update   03.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (1797)    

Conform pisaniei din 21 septembrie 1797, Biserica sf. Visarion Vechi a fost ctitorită de un anume Mihăilă, din caramidă, în locul uneia mai vechi de lemn, construită la începutul secolului al XVIII-lea. Una al treilea edificiu a fost ridicat în 1797, ctitorit de Popa Petre referendarul şi logofătul Anton Berhiceanu, adăugând absidele laterale în naos. Biserica a avut nevoie de reparaţii dupa cutremurul din 11 ianuarie 1838, lucrări care s-au terminat pe 19 august 1876. Lucrările au fost realizate de arhitecţii Carol Kuchnovschy şi Benes. În timpul acestor lucrări, a fost desfiinţat peretele dintre naos şi pronaos, clopotniţa a fost mutată pe pridvor, faţada a fost modificată, iar uşii i s-au adăugat doi pilaştrii. Biserica a fost tencuită, iar pictura a fost restaurată, adăugându-se elemente noi. Pictura interioara a fost realizată de Anton Serafim, care a lucrat şi la fresca "Batjocorirea lui Isus în temniţă".

 
Necropolă  Epoca medievală târzie - epoca modernă    

Cercetările arheologice din 1961 au scos la iveală trei morminte în biserică, din care unul aparţine ctitorului Mihăilă, şi altele în curtea bisericii, care aparţin cimitirului ce înconjura biserica.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1961

Muzeul de Istorie a Oraşului Bucureşti TURCU Mioara

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 612, poz. 2208 [Ordin MCC] (site record source)
2. Cernovodeanu, Paul I., Marinescu, C., Turcu, Mioara, Fasciculă cuprinzând toate actele legate de "Biserica Sf. Visarion Vechi de la Bucureşti", Mapa nr. 23, Fascicula nr. 33, Bucuresti, 1922-1953, 297-324, https://arhivacomisiuniimonumentelor.ro/0651-biserica-sf-visarion-vechi-str-visarion-nr-14/ [Document de arhivă] (site record source)
3. Dulciu, Dan, Efemeride istoriografice Pisanii bucurestene recente, Bucuresti, 2016, 144-145, https://www.academia.edu/28674869/Efemeride_istoriografice_Pisanii_bucurestene_recente [Publicaţie] (site record source)
4. Turcu, Mioara, Considerații privind biserica Visarion Vechi, 1965, 297-323, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=64963-consideratii-privind-biserica-visarion-vechi--cercetari-arheologice-in-bucuresti--2-ii-1965 [Publicaţie] (site record source)
5. Moței, Raluca Iuliana, Studiu arheologic aferent PUZ coordonator Sector 1 al Municipiului București. Fișa de sit Biserica Sfântul Visarion Vechi, 2019 [PUG]
6. Biserica Sfântul Visarion - Veche - locul botezării Sfântului Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, https://parohiasfantulvisarion.ro/info.php?bisericaveche=index
 
Site Photos

Scroll