Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code179132.148
NameSitul arheologic de la Bucureşti-Băneasa Lac
CountyBucureşti
CommuneMunicipiul Bucureşti
City/Town/VillageBucureşti
Addressstr. Gârlei nr. 1C şi 1E, sector 1
PlaceBăneasa Lac
LandmarkSitul se se află pe malul nordic al actualului Lac Băneasa, pe partea stângă a unui meandru al Colentinei.
Site Classlocuire
Site Typeaşezare
DescriptionTerenul apare ca o peninsulă orientată NE-SV fiind înconjurat de apele lacului la E, S şi V. Malurile lacului din această zonă au suferit de-a lungul timpului diferite modificări, începând cu amenajările din anii 30 ai secolului trecut până la extinderea recentă a terenului în detrimentului lacului prin depunerea de pietre şi pământ şi amenajarea unei noi borduri de beton.
Last record update17.3.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Locuire  Latène (sec. II î. Hr. - I p. Chr.) getică    
aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. Vi-VII)   Locuirea apare ca un sistem format din două grupuri de construcţii aflate la mare distanţă între ele. Un prim grup este reprezentat de şapte construcţii distribuite în partea de S a SI. Celălalt grup este conturat în partea opusă, de NV a terenului, deocamdată prin trei construcţii, una cercetată integral, celelalte parţial şi conservate. Toate construcţiile din această perioadă sunt adâncite în depunerea de argilă galbenă, cu gropile de formă rectangulară sau ovală având diferite orientări. Toate construcţiile aveau cuptoare. Acestea erau amenajate în două stiluri, săpate direct într-un perete al gropii, fie într-un bloc de lut cruţat în interior, de obicei la unul din colţuri. Primul tip de cuptor are în plan formă circulară cu bolta înaltă de 0,20-0,30 cm. Cuptoarele de al doilea tip, descoperite cu bolta prăbuşită, au formă rectangulară; pe vatra acestora s-au găsit mulţi vălătuci şi fragmente ceramice. În două cazuri, construcţiile aveau două cuptoare folosite concomitent fie în etape de diferite, de (re)amenajare a construcţiei. Câteva vase întregi şi cele mai multe fragmente ceramice au fost descoperite în şi în preajma cuptoarelor. În umplutura construcţiilor cioburile erau asociate cu oase de animale, într-un caz descoperindu-se şi un dinte uman.  
aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII-XIX)   Locuirea este atestată prin cinci construcţii şi trei gropi având în umplutură multă cenuşă, oase de animale şi ceramică smălţuită. Construcţiile sunt adâncite în depunerea de argilă galbenă, cu gropile de formă rectangulară sau ovală în plan. În interior erau amenajate cuptoare cu bolta şi vatra din cărămizi legate între ele cu lut. În aceste complexe am găsit multe fragmente ceramice smălţuite, fragmente de pipe, două inele din bronz (unul din ele fiind aurit), câteva fragmente din vase de sticlă. O monedă (kreutzer emis la l816) descoperită la limita dintre stratul cenuşiu şi depunerea de argilă galbenă, în preajma unei gropi menajere medievale târzii, ar sugera faptul că locuirea continuă şi în sec. XIX. Vestigiile din această perioadă aparţin unei reţele mai largi de amplasamente de tradiţie istorică (Biserica Sf. Nicolae, palatul lui Bibescu), legată de istoria satului şi moşiei Băneasa (menţionat în documente încă din sec. XVI).  

Bibliography
1. Mănucu Adameşteanu, Gheorghe, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4623 [Publicaţie]