Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   162951.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-I-s-A-06663
Name   Situl arheologic de la Buneşti - Dealul Bobului
County   Vaslui
Commune   Buneşti-Avereşti
City/Town/Village   Buneşti
Place   Dealul Bobului
Landmark   Situl se află la 1 km est de satul Buneşti, în stânga pârâului Hruşca şi la 2 km est de râul Crasna.
Hydrographic landmark - name   Crasna, Hruşca
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   zonă colinară
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   cetate
Description   Sit amplasat pe un promontoriu.
Notes   În partea de nord, o porţiune din suprafaţa cetăţii este afectată de alunecările de teren.
Date of discovery   1978
Site Surface   6 ha
Last record update   18.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  La Tène (sec.IV - II a.Chr.) geto-dacică  

Cetatea este apărată de pantele abrupte greu accesibile, dar şi cu val şi şanţ de apărare.
În cadrul cercetărilor arheologice au fost descoperite mai multe locuinţe, gropi menajere şi a fost recoltată o cantitate mare de artefacte din ceramică, os, fier, argint sau bronz.

A fost descoperită în primăvara anului 1978.

VS-I-s-A-06663 
şanţ de apărare  La Tène (sec.IV - II a.Chr.)    

Şanţul are o deschidere de 12 m şi o adâncime de -2 m.

 
val de apărare  La Tène (sec.IV - II a.Chr.)    

Valul are o lăţime de 28 m, înălţimea maximă fiind de 3 m. Valul se constituie mai degrabă ca o amenajare prin supraînălţarea unei forme naturale ce mărgineşte aşezarea pe două laturi, de S şi E (posibil şi în partea de V).

 
Aşezare  Eneolitic Cucuteni / A2  

În campania din anul 1998 au fost descoperite două dăltiţe din piatră, doi idoli fragmentari alături de ceramică neolitică provenind, în general, de la vase grosiere de provizii.

 
Aşezare  Epoca bronzului târziu Noua      
aşezare  Epoca medievală (Dridu)    

Materialele specifice acestei perioade au fost surprinse doar în zona din afara cetăţii La Tène, în zona şanţului de apărare.

 
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2001

Institutul de Arheologie, Iaşi URSACHE Corina
MARIN Tamilia Elena
Muzeul Județean Vaslui TEODOR Silvia
2. cercetare sistematică 1998

* BAZARCIUC-TEODORU Violeta Veturia
Muzeul Orășenesc Huși * *
3. cercetare sistematică 1995

Muzeul Municipiului Huşi BAZARCIUC-TEODORU Violeta Veturia
4. cercetare sistematică 1983-1992

Muzeul Municipal Huşi BAZARCIUC-TEODORU Violeta Veturia
5. cercetare de suprafață 1978-1979

     

Bibliography
1. Teodor, Silvia, Buneşti-Avereşti - „Dealul Bobului“, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
2. Teodor, Silvia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, p. 78-79, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1309 [Publicaţie] (site record source)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2360, poz. 31 [Ordin MCC] (site record source)
4. Teodoru-Bazarciuc, Violeta Veturia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1576 [Publicaţie] (site record source)
5. Teodoru-Bazarciuc, Violeta Veturia, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983-1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=845 [Publicaţie] (site record source)
6. Bazarciuc-Teodoru, Viorica, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=329&d=Bunesti-Vaslui-Dealul-lui-Balan-1995 [Publicaţie]
7. Bazarciuc, Violeta Vetura, Cetatea geto-dacică de la Bunești (jud. Vaslui), Acta Moldaviae Meridionalis, II, Vaslui, 1980, 61-80, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=85676-cetatea-geto-dacica-de-la-bunesti-judetul-vaslui--acta-moldaviae-meridionalis--ii-1980 [Publicaţie]
8. Măndescu , Dragoș, Considerații cu privire la fibulele de schemă tracică din tezaurele de la Bunești-Averești și Epureni-Huși (Jud. Vaslui), Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I, Vaslui, 2001-2003, 23-26, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=86047-consideratii-cu-privire-la-fibulele-de-schema-tracica-din-tezaurele-de-la-bunesti-averesti-si-epureni-husi-jud-vaslui--acta-moldaviae-meridionalis--xxii-xxiv-i-2003 [Publicaţie]
9. Bazarciuc, Violeta Veturia, Cetatea geto-dacică de la Bunești-Dealul Bobului Jud. Vaslui, Materiale și Cercetări Arheologice, XIV, Tulcea, 1980, 164-177 [Publicaţie]
10. Bazarciuc, Violeta Veturia, Cetatea geto-dacică de la Bunești (jud. Vaslui), Materiale și Cercetări Arheologice, XV, Brașov, 1981, 211-217 [Publicaţie]
11. Berzovan, Alexandru, Cetăți din epoca fierului în zona nordică a podișului central moldovenesc (sec. V-III î. Hr.), Acta Musei Tutovensis, XV, Bârlad, 2019, 84-85, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=106079-cetati-din-epoca-fierului-in-zona-nordica-a-podisului-central-moldovenesc-sec-v-iii-i-hr--acta-musei-tutovensis--xv-2019 [Publicaţie]
 
Site Photos

>
Scroll