Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code101733.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CL-I-s-B-14533
NameSitul arheologic de la Căscioarele - D-aia parte
CountyCălăraşi
CommuneCăscioarele
City/Town/VillageCăscioarele
Addresscom. Căscioarele
PlaceD-aia parte
LandmarkSitul se află la 500 m nord de Mănăstirea Cătălui, pe malul de est al lacului Cătălui, vizavi de satul Căscioarele
Geomorphologyterasă
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
Date of discovery1925
Site Surface 3 ha
State of preservationmedie / 09.09.2009
Ownershipprivat şi domeniu public
Ownerstatul român (rezervaţie arheologică)
Last record update13.1.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Neolitic mijlociu Dudeşti    
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian / Vidra, Spanţov    
Cetate  La Tène timpuriu (sec.IV-III a. Chr.) getică În epoca getică situl a fost fortificat în trei etape succesive, cu palisadă, cu zid de cărămizi uscate la soare, iar în final cu zid cu paramenţi de piatră cu emplecton de pământ şi piatră măruntă. Aşezarea getică este situată pe un bot de terasă de formă elipsoidală, are o lungime totală de 170 m pe direcţia N-S şi o lăţime de 140 m pe direcţia E-V.

Aşezarea fortificată de la D'aia parte, cu o suprafaţă de peste 2 ha, este unul dintre cele mai importante situri getice din sec. IV-III a.Chr, atât prin remarcabilul sistem de fortificaţii, cât şi prin sanctuarele descoperite aici, plus inventarul bogat şi variat, getic sau grecesc, recoltat până acum.
Suprafaţa de teren ocupată de cetate, inclusiv sistemul de fortificaţii este de 2,5 ha. Incinta fortificată măsoară 132 m pe direcţia N-S şi 98 m pe direcţia E-V, având o suprafaţă de aproximativ 1,250 ha, înscriindu-se în rândul aşezărilor fortificate de mărime mijlocie, locuite permanent.
 
zid  Latene geto-dacică zid din lemn, pământ şi piatră  
zid  Latene geto-dacică zid din chirpici  
Aşezare fortificată  Epoca bronzului Tei    
aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A2 Au fost cercetate 23 de morminte de înhumaţie, neolitice. Prin studiul inventarului arheologic descoperit, unele morminte au fost atribuite fazei de tranziţie de la civilizaţia Boian la civilizaţia Gumelniţa, iar altele fazei Gumelniţa A2 (vezi CCA 1983-1992).  
Necropolă  Epoca bronzului mijlociu Tei Au fost descoperite 3 morminte  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2011
Name Forename Role
ȘERBĂNESCU Done responsabil științific
COMȘA Alexandra membru colectiv
Institution Role
MCG Oltenița 1
IAB 1
2. cercetare sistematică 2005 9
Name Forename Role
ŞERBĂNESCU Done 2
SÂRBU Valeriu 2
DAMIAN Paul 1
Institution Role
MA Olteniţa 1
MNIR 2
3. cercetare sistematică 2004
Name Forename Role
SÂRBU Valeriu 2
DAMIAN Paul 2
ŞERBĂNESCU Done 1
Institution Role
MA Olteniţa 1
MNIR 2
4. cercetare sistematică 2002
Name Forename Role
ŞERBĂNESCU Done responsabil
SÂRBU Valeriu membru
NEAGU Marian membru
DAMIAN Paul membru
Institution Role
MA Olteniţa 1
5. cercetare sistematică 2001
Name Forename Role
DAMIAN Paul responsabil sector
SÂRBU Valeriu responsabil
BĂLAN Liviu membru colectiv
ŞTIRBULESCU Christina membru colectiv
Institution Role
M Brăila 2
MNIR 2
6. săpătură de salvare 1988-1989, 1992
Name Forename Role
ȘERBĂNESCU Done

Bibliography
1. Şerbănescu, Done, Contribuţii la cunoaşterea ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călăraşi, 2001, 234-242 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
3. Şerbănescu, Done, Căscioarele - D`aia parte, 2002 [Fişă tehnică] (site record source)
4. Şerbănescu, Done, Aşezarea neolitică de la D-aia parte, 2004 [Fişă tehnică]
5. Şerbănescu, Done, Aşezarea neolitică de la D-aia parte, 2005 [Fişă tehnică]
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 726, poz.12 [Ordin MCC]
7. Bălteanu, Cezarina, Date antropologice asupra unor schelete din epoca bronzului - cultura Tei, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călărași, 2001, 243-245 [Publicaţie]
8. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3853&d=Cascioarele-Calarasi-D%92aia-Parte-2007 [Publicaţie]
9. Șerbănescu, Done, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
10. P.Cantemir, C.Bălteanu, Considérations anthropologiques sur le matériel de Căscioarele (départament de Călăraşi), ARA, 30, 1991, 3-7 [Publicaţie]
11. Sârbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=206&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-1995 [Publicaţie]
12. Șerbănescu, Done, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4698&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-2011 [Publicaţie]
13. Damian, Paul, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3349&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-2005 [Publicaţie]
14. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 1993, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=649&d=Cascioarele-Calarasi-La-Borovina-1983--1992 [Publicaţie]