Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   125551.08
Name   Piciorul de pod roman de la Corabia - Strada Libertăţii
County   Olt
Commune   Oraş Corabia
City/Town/Village   Corabia
Place   Strada Libertăţii
Landmark   Piciorul podului roman a fost descoperit pe vechiul talveg al Dunării, la baza malului falezei Dunării.
Hydrographic landmark - name   Dunăre
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   luncă
Land utility   păşune
Site Class   cale de comunicaţie
Site Type   pod
Description   Primele cercetări au fost realizate de Grigore Tocilescu şi Pamfil Polonic, rezultatele lor fiind consemnate în anul 1902. Peste câteva decenii, Dumitru Tudor va corobora informaţiile mai vechi şi observaţiile personale, publicând în anul 1934 prima monografie a podului de la Sucidava, reactualizată şi completată ulterior prin alte lucrări. Alte cercetări sistematice au fost întreprinse Octavian Toropu în 1968 şi Lucian Amon împreună cu Petre Gherghe după anul 2002.
Discoverer   Grigore Tocilescu, Pamfil Polonic
Date of discovery   1902
Site Surface   600 mp
State of preservation   medie / 25.04.2017
Natural hazards   Cutremur: 3 / 25.04.2017; Inundaţii: 4 / 25.04.2017; Exces de apă în sol: 3 / 25.04.2017
Human risk   Vandalism: 3 / 25.04.2017
Ownership   public
Owner   Primăria Corabia
Last record update   25.04.2017
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Pod  Epocă romană (sec. II-VI) romană  

Existenţa podului de la Sucidava a fost doar menţionată lapidar în scrierile unor autori romano-bizantini sau în compilaţii anonime. La sfârşitul veacului al XVII-lea, Marsigli încerca fără succes să localizeze urmele sale. În schimb, podul este figurat în aceeaşi perioadă, pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino. În secolul XIX, urmel podului vor trezi interesul inginerului bucovinean Alexandru Popovici şi îl vor determina la Ceza Boliac să întrepindă investigaţii mai amănunţite.
La extremităţile podului exista câte o pilă culee (picior pod), care juca şi rolul de portal. Cea de pe malul nordic, singura cercetată, este constituită pe un postament din piatră legată cu mortar, var, nisip şi pietriş, cu dimensiunile maxime de 14,50x7,00 m. Peste aceasta a fost zidit portalul propriu-zis. Feţele sale exterioare sunt placate cu blocuri de calcar cioplite regulat, între care există un emplecton din piatră şi mortar. Baza laturii sudice a acestei pile culee era protejată de acţiunea directă a apelor fluviului Dumărea printr-un parament construit din blocuri foarte mari de piatră faţetată, cât şi prin realizarea unui pinten care spărgea valurile şi gheţurile.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 2002

* AMON Lucian
* GHERGHE Petre
U Craiova * *
2. cercetare sistematică 1968

* TOROPU Octavian
U Craiova * *
3. cercetare sistematică 1902

* TOCILESCU Grigore
* POLONIC Pamfil
Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti * *

Bibliography
1. Gherghe, Petre; Amon, Lucian, Noi date în legătură cu podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava, Pontica, 40, Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2007, 359-369, https://revistapontica.files.wordpress.com/2009/06/pontica-40-pag-359-369.pdf [Publicaţie]
2. Tudor, Dumitru, Sucidava, Craiova, 1974 [Publicaţie]
3. Comănescu, Florin Laurențiu, 2017 [Fișă de sit] (site record source)
 
 
Scroll