Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   110768.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   MH-II-B-10302
Name   Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" de la Coşovăţ
County   Mehedinţi
Commune   Brezniţa-Motru
City/Town/Village   Cosovăţ
Address   DC80
Landmark   Biserica se află în centrul localităţii, la nord de DC80.
Hydrographic landmark - name   Ţânţaru
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
State of preservation   medie / 18.11.2022
Ownership   privat
Owner   Episcopia Severinului şi Stehaiei, Parohia Coşovăţ, comuna Brezniţa-Motru
Last record update   18.11.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca modernă (secolul al XIX-lea) românească 1845 

Biserica construita din zidarie de caramida, este de tip nava şi prezintă succesiunea specifică formată din pridvor, pronaos, naos şi altar, cu catapetesma din lemn. Pridvorul este deschis, cu arcade sprijinite pe patru
coloane cilindrice şi doua semiîngropate din zidarie care îl lleaga de pronaos.
Deasupra pridvorului este amplasată turla din lemn, octogonala, cu baza din cărămida decorată cu arcaturi.

Pisania atestă anul 1845 ca moment al ctitoririi bisericii.

 
Clopotniţă  Epoca modernă (secolul al XIX-lea) românească      

Bibliography
1. Buzec, Liviu Dorel, Fișă analitică de inventariere „Biserica Adormirea Maicii Domnului” din Coșoveț, Actualizarea PUG comuna Breznița-Motru, județul Mehedinți, 2021 [Fişă tehnică] (site record source)
2. Stoicescu, Nicolae, Bibliografia localităților și monumentelor feudale din România I - Țara Românească, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1970 [Publicaţie]
 
 
Scroll