Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   169262.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-I-s-B-09526
Name   Necropola Ferigile de la Costeşti
County   Vâlcea
Commune   Costeşti
City/Town/Village   Costeşti
Address   Cod poştal 247115
Landmark   Necropola se află la 1000 m sud de clădirea primăriei comunei Costeşti, de-a lungul terasei din dreapta râului Costeşti, parţial în cimitirul actual.
Hydrographic landmark - name   Costeşti
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Luncă
Land utility   agricultură
Site Class   descoperire funerară
Site Type   necropolă tumulară
Description   Necropola se intindea pe o lungime de circa 1 – 1,5 km şi aproximativ 300 m lăţime.
Între anii 1957-1958 şi 1960-1962, au fost cercetaţi 149 tumuli de incineraţie, grupaţi în pâlcuri, cu unu sau mai multe morminte, cca 197 morminte, din care 104 cu oase incinerate la rugul funerar şi 94 fără oase cremate. Nu s-a descoperit rugul funerar care era colectiv. Analizele osteologice de pe un lot de 70 morminte, cu 80 indivizi, a relevat că dintre aceştia 68 erau copii şi 12 adulţi tineri. S-a ajuns la concluzia că aici a fost o necropolă de copii numai de sex masculin, aparţinând unei comunităţi tribale cu caracter războinic. Proporţia ridicată de copii (85%) din cadrul necropolei a fost interpretată prin faptul că aici erau înmormântaţi mai ales băieţi, presupunându-se că dacă ar fi trăit, ar fi devenit luptători, lucru confirmat şi de bogatul inventar de arme şi podoabe.
au fost identificate 1570 vase, lucrate cu mâna ( cu o singură excepţie- o cană lucrată la roată), având un repertoriu tipologic reprezentat de vase bitronconice, vase borcan, castroane, străchini, cesti, căni, pahare,etc.Decorul este variat: caneluri (oblice, orizontale, verticale, spiralice, concentrice) butoni pe torţi,brâuri alveolate şi mai rar incizii. Dintre obiectele de metal armele formează lotul cel mai important. Spada scurtă de fier este de tip scitic (akinakes), lungă de 0,472 m. O armă specifică grupului Ferigele este toporul de fier cu două tăiuşuri (biped). Podoabe şi accesorii de port formate din fibule, brăţări, verigi, mărgele, cercei şi piese de centură ajurată erau lucrate din bronz şi fier.Pe baza analogiilor, reiese că necropola de la Ferigele a fost folosită începând din sec. VI până în sec. IV a.Chr., în epoca premergătoare invaziei celtice din Oltenia.
Tumuli sunt construiţi dintr-o manta de pietre de râu, dispuşi pe un strat, uneori pe două sau chiar trei rânduri, peste care se punea pământ.
Notes   Localitate Ferigele a fost desfiinţată în 1968 şi unificată cu localitatea Costeşti.
Date of discovery   1955
Site Surface   38409.56 mp
State of preservation   precară / 30.01.2015
Human risk   Afectare parţială: 3 / 29.05.2018; Agricultură intensivă: 3 / 29.05.2018
Last record update   29.05.2018
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Necropolă tumulară  Hallstatt târziu (sec. VII-VI a. Chr.) Ferigile - Bârseşti / Faza I: IA, IB  

Subfaza IA: sec. 650 - a 2/2 sec VII î.Hr.
Subfaza IB: cca. 550 î.Hr.

Staţiune eponimă pentru grupul Ferigile-Bârseşti. Săpată arheologic exhaustiv, în teren nu se mai păstrează vestigii arheologice.

 
Necropolă tumulară  Hallstatt târziu (sec. V î. Hr.) Ferigile - Bârseşti / Faza II: IIA, IIB  

Subfaza IIA: (prima jumătate a sec.V î. Hr.);
Subfaza IIB ( în jurul anului 450 î. Hr.).

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2298, poz. 46 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Vulpe, Alexandru, Cimitir din prima epoca a fierului la Ferigele (r. Horezu, reg. Piteşti), Materiale și cercetări arheologice, 5, 1959, 363 [Publicaţie]
4. Vulpe, Alexandru, Necropola hallstattiană de la Ferigile: monografie arheologică Coperta unu Necropola hallstattiană de la Ferigile: monografie arheologică, Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1967 [Publicaţie]
5. Săulea, Iulia, 2014 [Fişă de sit] (site record source)
6. Iosifaru, Mariana, 2018 [Fişă de sit]
7. Berciu, D., O descoperire arheologică de la Ferigile, judeţul Vâlcea, Revista Arhivelor, V, 1, București, 1942 [Publicaţie]
8. Berciu, D., Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, București, 1966, 253 [Publicaţie]
9. Vulpe, Alexandru, Buridava, I, 1972, 269-272 [Publicaţie]
10. Vulpe, Alexandru, Dacia, XXI, 1977, 91 [Publicaţie]
11. Vulpe, Alexandru, Danubius, VIII-IX, 1979, 112-113 [Publicaţie]
12. Vulpe, Alexandru, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, Prähistorische Bronzefunde, VI, 9, Beck, Munchen, 1990 [Publicaţie]
13. Horedt, K., Istoria comunei primitive, București, 1970, 16 [Publicaţie]
14. Dumitrescu, Al.; Vulpe, Al., Dacia înainte de Dromihete, București, 1988 [Publicaţie]
15. Wolski, W.; Nicolaescu-Plopșor, D., Buridava, I, 1972, 193-266 [Publicaţie]
16. Calatoiu, Gh., Prima epocă a fierului în nordul Olteniei, Al. Ştefulescu, Târgu Jiu, 2002, 91-93 [Publicaţie]
 
 
Scroll