Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code169262.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010VL-I-s-B-09526
NameNecropola Ferigile de la Costeşti
CountyVâlcea
CommuneCosteşti
City/Town/VillageCosteşti
AddressCod poştal 247115
LandmarkNecropola se află la 1000 m sud de clădirea primăriei comunei Costeşti, de-a lungul terasei din dreapta râului Costeşti, parţial în cimitirul actual.
Geomorphologydeal
Site Classdescoperire funerară
Site Typenecropolă tumulară
NotesLocalitate Ferigele a fost desfiinţată în 1968 şi unificată cu localitatea Costeşti.
Date of discovery1955
State of preservationprecară / 30.01.2015
Ownershipprivat
Last record update16.5.2018
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Necropolă tumulară  Hallstatt târziu (sec. IV-IV a. Chr.) Ferigile - Bârseşti Necropola se intindea pe o lungime de circa 1 - 1,5 km şi aproximativ 300 m lăţime. Inventarul ceramic este abundent şi variat. Toate vasele sunt lucrate cu mâna. Tipurile de vase cele mai frecvente sunt străchinile cu marginea arcuită spre interior. Dintre obiectele de metal. Armele formează lotul cel mai important. Spada scurtă de fier este de tip scitic (akinakes), lungă de 0,472 m. O armă specifică grupului Ferigele este toporul de fier cu două tăiuşuri (biped). Pe baza analogiilor, reiese că necropola de la Ferigele a fost folosită începând din sec. VI până în sec. IV a.Chr., în epoca premergătoare invaziei celtice din Oltenia

Staţiune eponimă pentru grupul Ferigile-Bârseşti. Săpată arheologic exhaustiv,. În teren nu se mai păstrează vestigii arheologice.
 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2298, poz. 46 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
3. Vulpe, Alexandru, Cimitir din prima epoca a fierului la Ferigele (r. Horezu, reg. Piteşti), Materiale și cercetări arheologice, 5, 1959, 363 [Publicaţie]
4. Vulpe, Alexandru, Necropola hallstattiană de la Ferigile: monografie arheologică Coperta unu Necropola hallstattiană de la Ferigile: monografie arheologică, Academiei Republicii Socialiste România, Bucuresti, 1967 [Publicaţie]
5. Săulea, Iulia, 2014 [Fişă de sit] (site record source)