Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code114364.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010MS-I-s-B-15368
NameSitul arheologic de la Cristeşti - Hosuba (Combinat)
CountyMureş
CommuneCristeşti
City/Town/VillageCristeşti
PlaceHosuba (Azomureş)
LandmarkSitul se află la marginea de est a comunei, între râul Mureş si calea ferată Târgu-Mureş - Cristeşti, la circa 6 km de comună, pe malul stâng al râului Mureş.
Geomorphologyluncă
Land utilityagricultură, locuire
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare fortificată
DiscovererAurel Filimon
Date of discovery1928
Human riskDemolare: 3 / 24.09.2019
Last record update24.9.2019
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène (sec. I a.Chr - I p.Chr) dacică    
Aşezare  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.) neprecizată Aşezarea a fost semnalată în 1870, impreună cu drumul roman încă vizibil la acea vreme. J.F.Neigebaur este primul cercetător care menţionează urme romane la Cristeşti. În 1882 Farkas Deak a efectuat câteva sondaje care au dus la descoperirea unei ţigle cu inscripţia Al(a) BOS (poranorum) ceea ce a determinat presupunerea existenţei unui castru. În 1886 au fost descoperite o diplomă militară din 8 iulie 158 aparţinând unui soldat din ala I Gallorum et Bosporanorum, alte ţigle şi cărămizi cu aceeaşi ştampilă sau cu alte ştampile.
Cercetările ulterioare nu au dus la identificarea castrului, însă au fost decopertate cinci cuptoare de olari cu foarte multe vase şi fragmente de vase.
Aurel Filimon consideră că urmele castrului au fost distruse de apele Mureşului, iar aşezarea nu ar fi alta decât antica Sangidava menţionată în Tabula Peutingeriana. Producţia de ceramică locală ar fi avut două destinaţiiŞ cea roşie era realizată pentru romani, iar cea cenuşie-negricioasă pentru autohtoni.
C. Daicoviciu consideră descoperirea drept aşezare, iar J. Paulovics realizând cercetări în 1942 aşunge la concluzia că la Cristeşti este "o aşezare de olari..." şi neagă existenţa castrului, pe care îl plaseaza în zona oraşului Târgu Mureş.
În 1950 D. Popescu reia cercetările şi remarcă faptul că este o aşezare civilă, un vicus daco-roman, din secolele II-III. S-au descoperit urmele unui zid realizat din pietre plate, nefasonate; 17 monede, cea mai veche de la Traian, iar cea mai nouă de la Filip Arabul.
Cercetările din 1972 au dus la descoperirea unei clădiri de mari dimensiuni şi observarea altor clădiri, ceea ce atestă o tentă de urbanizare a aşezării.
Deşi au fost descoperite numeroase cărămizi şi ţigle cu ştampilele unor unităţi militare, nu este atestată existenţa unui castru.
Marea bogăţie şi varietate a materialelor descoperite demonstrează că locuitorii au practicat ocupaţii diverse: agricultura, creşterea animalelor, meşteşugurile etc. Olăritul a fost meşteşugul cel mai important, dovadă cuptoarele descoperite şi imensa cantitate de ceramică, ceea ce poate justifica faptul că aşezarea era un puternic centru de olărit. Alături de acest meşteşug locuitorii aşezării practicau şi prelucrarea metalelor (fierului, bronzului), sticlei, pietrei etc. Au avut şi preocupări pentru medicină, artă, comerţ.
Ultimele cercetări realizate în 1994 în zona sud-estică a aşezării au dus la descoperirea unei locuinţe în care se aflau numeroase fragmente ceramice roşii, cenuşii fine şi grosiere, fragmente de vase terra sigillata de import, lame de cuţit, cuie din fier, o aplică de bronz (prima jumătate a sec. I) şi monede (un sestertius de la Hadrian, altul din bronz de la Traian), un cap de teracotă reprezentând o divinitate romană.
 
Castru  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.) neprecizată    
Locuire  Epoca migraţiilor (sec. IV d.Hr.) neprecizată    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2001 Codul de sit pentru cercetarea şi autorizaţia de cercetare arheologică sistematică este eronat. În RAN situl de la Cristeşti-Combinat Azomureş - are codul 114364.02 şi nu 114364.01. Acest cod aparţine sitului de la Cristeşti-Cristeşti - "Cariera de nisip"
Name Forename Role
PROTASE Dumitru responsabil
MAN Nicoleta
Institution Role
MJ Mureş 1
2. cercetare sistematică 2000
Name Forename Role
MAN Nicoleta responsabil sector
PROTASE Dumitru responsabil
Institution Role
MJ Mureş 1
3. cercetare sistematică 1999
Name Forename Role
PROTASE Dumitru responsabil
MAN Nicoleta membru colectiv
Institution Role
MJ Mureş 1

Bibliography
1. Husar, Adrian; Man, Nicoleta, The rural roman settlement of Cristeşti, Marisia, 25, Târgu Mureş, 1996, 21-34 [Publicaţie]
2. Protase, D.; Zrinyi, A., Marisia, V, Târgu Mureş, 1975, 68 [Publicaţie]
3. Protase, D. şi colaboratorii, Raportul sondajelor din 1994, Cronica cercetărilor arheologice (A XXIX sesiune de rapoarte arheologice), Cluj-Napoca, 1995, 27, 38 [Publicaţie]
4. Man, Nicoleta, Cristeşti - "Hosuba", 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
5. Protase, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 76, 54, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1169 [Publicaţie] (site record source)
6. Protase, Dumitru, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 32, 44, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=992 [Publicaţie] (site record source)
7. Lazăr, Valeriu, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş, Casa de Editură "Mureș", Târgu Mureș, 1995, 102-108 [Repertoriu] (site record source)
8. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 1734, 71 [Ordin MCC] (site record source)
9. Protase, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=81 [Publicaţie] (site record source)
10. Protase, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=437 [Publicaţie] (site record source)
11. Protase, Dumitru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1595 [Publicaţie] (site record source)
12. Man, Nicoleta, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3119 [Publicaţie] (site record source)